strefa klienta

Znajdujesz się w strefie pobierania plików instalacyjnych. Pobierz pełne, najnowsze wersje zakupionych programów lub wydane do nich aktualizacje.

Instrukcje obsługi
Instrukcje obsługi
Dokumenty Pro
Dokumenty Pro
[!] Poprawiony format Austria ePaszport - domyślnie pozwala na zapis do pliku
[!] Kolejna poprawka do błędu wyszukiwania formatów, który losowo pojawia się na niektórych komputerach.
[+] Dodane formaty
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba lekarska) 420x525 px
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba lekarska) 480x640 px
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba lekarska) 492x633 px
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba lekarska) 827x1063 px
[-] Naprawiony błąd wyszukiwania formatu, który występował na niektórych komputerach po wpisaniu liczby "5".
[+] Dodane formaty
Polska - E-legitymacja 236x319px
Polska - E-legitymacja 354x496px
Polska - E-legitymacja 400x500px
Polska - E-legitymacja 480x600px
Polska - E-legitymacja 480x615px
Polska - E-legitymacja 492x633px
Polska - E-legitymacja 700x900px
Polska - E-legitymacja 708x885px
Polska - E-legitymacja 1440x1800px
Polska - Dyplom ANSiM Lublin 531x768px (45x65mm @ 300 dpi)
Polska - Karta pobytu 35x45mm
[!] Zaktualizowane
Polska - E-legitymacja 224x307px
Polska - E-legitymacja (Szkoła Polska za granicą) 236x322px
Polska - Elektron. legit. stud. WUM Warszawa - 300x375px
[-] Usunięte
Polska - Karta pobytu (stara)
Polska - Karta pobytu (nowa)
[+] Sortowanie formatów przy wyszukaniu za pomocą frazy
[+] Dodane formaty:
Polska - Szkoła Polska E-legitymacja - 236x322px
Polska - Ukraina - Paszport (Zdjęcie dodatkowe) -100x150 mm - uwzględniona średnia wytycznych z kilku konsulatów
Polska - Prawo wykonywania zawodu (Izba lekarska) - 35x45mm
Irlandia - Public Services Card – 450x600px
Tajlandia – eWiza – 620x797px
Australia - Karta stałego pobytu (ImmiCard) - 1200x1600px
Serbia – Paszport - 50x50mm
Serbia – Wiza - 35x45mm
Tajlandia - Wiza (Thailand Elite Agent) - 600x600px
Tuvalu - Paszport 2 x 1½”
Dominikana – Paszport – 900x900px
Dominikana – Wiza - 40x50mm
Arabia Saudyjska – eWiza - 200x200px
Meksyk – Wiza - 35x45mm
Tanzania – eWiza - 300x300px
Tanzania – Paszport - 40x45mm
Tanzania – Paszport - 472x531px
Malezja – eWiza - 413x591px
Malezja - Wiza studencka - 35x45mm
Malezja - Wiza studencka - 217x280px
[!] Zaktualizowane formaty:
Malezja - Paszport - 35x50mm
Malezja – Wiza - 35x50mm
[-] Usunięte formaty:
Polska - Ukraina - Paszport (Zdjęcie dodatkowe) - 100x150mm Konsulat w Lublinie
[+] Kanada - Dodano Certyfikat zgodności dla paszportu 50x70mm
[+] Dodano przycisk [Zamknij wszystkie zakładki] na oknie głównym
[+] Zachowano ostatnią wyszukiwaną frazę w pasku wyszukiwania formatu (po zamknięciu i ponownym otwarciu paska)
[+] Dodane formaty:
Polska - Dowód osobisty (zdjęcie cyfrowe): 492x633px
Polska - Dowód osobisty (HQ)(cyfrowe): 827x1063px
[!] Zaktualizowane formaty
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Śląski - 500x625px
Polska - Elektron. legit. stud. UTH Radom - 236x295px
Stany Zjednoczone - DV-Lottery 2025 - 600x600px
Maroko - Paszport - 35x45mm (tylko wytyczne)
Maroko - Dowód osobisty - 35x45mm (tylko wytyczne)
[+] Dodane formaty:
Polska - Wiza krajowa typ D - 35x45mm
Polska - Elektron. legit. stud. Politechnika Poznańska - 236x295px
Grecja - MyPhoto - 1280x1600px + Podpis 1200x400px
Bangladesz - e-Wiza - 480x615px
Panama - Wiza 35x45mm
[!] Zaktualizowane formaty elektron. legit. stud.
SGH Warszawa
WAT Warszawa
[!] Dodane formaty elektron. legit. stud.
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Rolniczy Kraków
Uniwersytet Medyczny Łódź
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin
[+] Dodane formaty:
Indonezja - Wiza - 400x600px
Wielka Brytania - Pozwolenie na broń 600x770px
Kirgistan - Wiza - 40x60mm
Francja - Carte Vitale - 35x45mm
Francja - Carte Vitale Numerique - 827x1063px (35x45 @600dpi)
[!] Zaktualizowane formaty:
Nigeria - eVisa (digital) (nowy rozmiar)
Brazylia - eVisa (digital) (aktualizacja wytycznych)
Czechy – Dowód osobisty (digital) (aktualizacja wytycznych)
Kolumbia - Wiza (digital) (aktualizacja wytycznych)
Estonia - Paszport (digital) (aktualizacja wytycznych)
Kambodża - Wiza (digital) (aktualizacja wytycznych)
Nowa Zelandia – Paszport (digital) (aktualizacja wytycznych)
Nowa Zelandia - Pozwolenie na broń (digital) (aktualizacja wytycznych)
[+] Nowe oznaczenie formatów cyfrowych - "digital" przy rozmiarze formatu
[+] Wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego dla pliku ustawień z opcją przywracania uszkodzonego pliku
[+] Więcej miejsca na wytyczne, obniżane przyciski przy większym ekranie
[+] Dodane formaty
Polska - Paszport dziecka (poniżej 5 lat) (cyfrowy) - 781x1004px
Polska - Paszport dziecka (poniżej 12 lat) (cyfrowy) - 781x1004px
Polska - Legitymacja nauczyciela - 20x25mm
Polska - Legitymacja Pułku Ochrony (cyfrowy) - 827x1063px
Polska - Zdjęcie Biznesowe - 200x300mm
Katar - Wiza - 38x48mm
Malezja - Pozwolenie na pracę - 99x142px
[!] Zaktualizowane formaty
Polska - Polski związek łowiecki - 35x45mm
Polska - Karta miejska - Warszawa - 200x259px
[+] Aktualizacja listy wyboru formatów
Oznaczenie "digital" dla wszystkich formatów cyfrowych
[+] Aktualizacja modułu wysyłania wiadomości email
Nowa, bardziej zaawansowana, konfiguracja serwera mailowego SMTP
Obsługa wysyłania maila do domen z rozszerzeniem do 16 znaków
[+] Dodane formaty:
Polska - Legitymacja strażaka - 35x45mm
Polska - Legitymacja strażaka (format cyfrowy) - 492x633px
Polska - Legitymacja żołnierza zawodowego - 35x45mm
Polska - Legitymacja żołnierza zawodowego (format cyfrowy) - 492x633px
Polska - Legitymacja policjanta (format cyfrowy) - 492x633px
Ukraina - Paszport (zdjęcie dodatkowe, konsulat w Lublinie) - 100x150mm
[+] Zaktualizowane formaty
Holandia - Paszport - 35x45mm (aktualizacja wymogów)
Holandia - Wiza - 35x45mm (aktualizacja wymogów)
Polska - Legitymacja policjanta - 35x45mm
[-] Usunięte formaty
Polska - Legitymacja strażaka - 30x38mm
Polska - Straż pożarna - Legit. (Wielkopolska) - 413x531px
[!] Zmieniony algorytm automatycznego obrotu zdjęcia (priorytet dla orientacji zapisanej w EXIF)
[+] Dodane formaty:
Legitymacja studencka SGGW w Warszawie - 35x45mm
Elektron. legit. studencka GWSH Katowice (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach) - 300x375px
Elektron. legit. studencka Politechnika Lubelska - 236x295px
Elektron. legit. studencka WSPOL w Szczytnie (Wyższa Szkoła Policji) - 300x375px
Legitymacja studencka WSPOL w Szczytnie (Wyższa Szkoła Policji) - 35x45mm
Białoruś - Wiza tranzytowa - 35x45mm
Irlandia - Wiza - 35x45mm
Holandia - Wiza - 35x45mm
Węgry - Wiza - 35x45mm
Włochy - Paszport - 35x45mm
Armenia – Paszport - 35x45 mm
Cypr – Paszport – 40x50 mm
[+] Zakutalizowane formaty:
Elektron. legit. studencka SGGW w Warszawie - 500x625px
USA - Loteria Wizowa DV-2024 - 600x600px
Niemcy - AOK Elektronische Gesundheitskarte (eGK) (digital) - 320x411px
Kanada - Paszport (cyfrowy) - 1200x1800px
[!] Naprawiony błąd powielania pliku w Watched Folder kiedy ten wskazuje na katalog sieciowy
[+] Dodane formaty:
Karta Polaka - 35x45mm
Książeczka wojskowa - 35x40mm
Karta kwalifikacji kierowcy - 35x45mm
Elekt. legit. studenta UMCS Lublin - 500x625px
[+] Zaktualizowane formaty:
Elektron. legit. stud. Uniwersytet Wrocławski - 500x625 px
Legitymacja strażaka - 30x38mm
Europejska Karta Broni - 35x40mm
Legitymacja strażnika granicznego (cyfrowe) - 472x591px
Białoruś - Paszport 40x50 – „nie wycinać zdjęć”
Niemcy - AOK Elektronische Gesundheitskarte (eGK) - 320x411 px
[-] Usunięte formaty:
Elekt. legit. studenta UMCS Lublin 300x375px
Elekt. legit. studenta UMCS Lublin 450x500px
[+] Nowy formularz kontaktu z możliwością dołączenia załącznika i automatycznego wysłania pliku LOG
[+] Nowy formularz zgłoszenia nowego formatu z możliwością dołączenia załącznika
[+] Zaktualizowane teksty w języku polskim
[!] Usunięta niekonsekwencja w nazewnictwie formatów dla uchodźców z Ukrainy. Po aktualizacji wszystkie trzy formaty (dorosły, dziecko do lat 11 i do lat 5) nazywają się "Rejestracja uchodźcy z Ukrainy".
[!]Specjalna aktualizacja związana z rozpoczęciem rejestracji uchodźców z Ukrainy
[+] Dodane formaty:
Polska - Rejestracja uchodźcy z Ukrainy 35x45mm
Polska - Rejestracja uchodźcy z Ukrainy (dziecko do lat 11) 35x45mm
Polska - Rejestracja uchodźcy z Ukrainy (dziecko do lat 5) 35x45mm
[+] Specjalny certyfikat zgodności:
Opatrzony logiem "Solidarni z Ukrainą"
Nie wymaga podłączenia do Internetu
Przystosowany do druku w taki sposób, żeby można było jedno ze zdjęć wyciąć.
Włączona została na nim obsługa linii do cięcia i możliwość powiększenia marginesu dla łatwiejszego cięcia.
[+] Bezpieczny Magazyn Zdjęć:
Specjalny dwujęzyczny wydruk z logiem "Solidani z Ukrainą"
Wydruk przystosowany w takim sposób, żeby można było jedno ze zdjęć wyciąć.
Włączona została na nim obsługa linii do cięcia i możliwość powiększenia marginesu dla łatwiejszego cięcia.
Strona WWW BMZ w pełni przetłumaczona i dostosowana dla osób z Ukrainy
[+] Uwaga - Wszystkie formaty cyfrowe w pikselach mogą być teraz wyszukiwane również po ich rozmiarze przeliczonym na milimetry (np.236x295px dla jednej z uczelni generuje wyjściowo zdjęcie 20x25mm -> wpisanie w wyszukiwarce rozmiaru 20x25mm spowoduje wyświetlenie również formatu elektronicznego).
[+] Dodane formaty:
Polska - Przywrócony format dowodu elektronicznego dziecka poniżej 5 lat i 12 lat (Uwaga! Zgodnie z gov.pl zmiana kategorii wiekowej z 11 na 12 lat)
Polska - Elektron. legit. UP (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - 500x625px
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Łódzki - 500x625px
Polska - E. legit. nauczyciela akademickiego ELN (Uniwersytet Opolski) - 1000x1250px
Polska - Patent żeglarski (PZŻ)- 35x45mm
Etiopia - Paszport - 30x40mm
Etiopia - eWiza - 600x800px (wersja cyfrowa formatu 30x40mm)
Etiopia - Dowód osobisty - 30x40mm
Etiopia - Wiza - 30x40mm
Grecja - Licencja na motorówkę 450x522px
Indie - Police Clearance Certificate (PPC) - 50x50mm
Indie - Bohra ITS Card - 295x354px
Iran - Paszport (Embassy of Pakistan Washington DC) - 2x2"
Kuba - Paszport - 45x45mm
Laos - Wiza - 50x50mm
Laos - Paszport - 40x60mm
Laos - eWiza 152x227px (40x60mm)
Malezja - Restricted Passport to Brunei Darussalam - 35x50mm
Maroko - Wiza - 30x40mm
Organizacja Narodów Zjednoczonych - Laissez-Passer - 2x2" (51x51mm)
Pakistan - Wiza - 35x45mm
Pakistan - eWiza - 413x531px
Ukraina - Prawo jazdy - 35x45mm
Trynidad i Tobago - Paszport - 31x41mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Indie - Paszport - 50x50mm
Indie - OCI - 51x51mm
Usunięte formaty:
[-] Pakistan - Paszport - 35x45mm
[!] Zaktualizowane formaty: USA - DV Lottery 2023 (Loteria wizowa)
[-] Usunięte formaty polskiego dowodu elektronicznego
[+] Dodane formaty:
Polska - mLegitymacja 500x600px
Polska - Karta kierowcy (format cyfrowy) 492x633px
Polska – Legit. studencka Politechnika Warszawska 35x45mm
Polska – Elektr. Legit. Stud. Politechnika Warszawska 500x625px
Polska - Dyplom Politechnika Warszawska 35x45mm
Polska – Elektr. Legit. Stud. Gdański Uniwersytet Medyczny 236x295px
Polska - Blue Card EU - Niebieska Karta UE 35x45mm
Gujana - Paszport 30x40mm
Gujana - Wiza 30x40mm
Hiszpania - Paszport (ambasada Berlin) 40x53mm
Hiszpania - Paszport (ambasada Dusseldorf, Manila) 30x40mm
Szwecja - Prawo jazdy 35x45mm
Wielka Brytania - Paszport dziecka (poniżej 6 lat) 35x45mm
Wielka Brytania - Paszport dziecka (poniżej 1 lat) 35x45mm
Wielka Brytania - ePaszport dziecka (poniżej 6 lat) 600x770px
Wielka Brytania - ePaszport dziecka (poniżej 1 lat) 600x770px
Włochy – Paszport 30x40mm (Kanada, Szwajcaria)
Włochy – Dowód osobisty 30x40mm (Kanada, Szwajcaria)
Palestyna - Paszport 35x45 mm (Ambasada w Holandii)
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Elektr. Legit. Stud. Politechnika Śląska 500x625px
Polska – Elektr. Legit. Stud. Szkoła Główna Handlowa 500x625px
Polska - Karta kierowcy (na wprost) 35x45mm
Polska - Karta kierowcy (lewy półprofil) 35x45mm
Dania - Paszport 35x45mm
Liechtenstein - Paszport 35x45mm
Myanmar - Wiza 800x1200px
Myanmar - Wiza 35x45mm
Myanmar - eWiza 898x1087px
[-] Usunięte formaty:
Myanmar - Wiza 38x46mm
Indonezja - Paszport - 35x45mm
[!] Bezpieczny Magazyn Zdjęć
Wielka Brytania ePaszport - termin ważności ograniczony do 1 miesiąca (UWAGA! W przypadku własnych lub przerobionych układów wydruku konieczna może być ich ręczna modyfikacja w celu wskazania poprawnej daty terminu ważności)
Zdjęcia Wielka Brytania ePaszport teraz dostępne z nowym kodem zawierającym ".uk"
Zaktualizowany protokół komunikacyjny usługi do API3
[!] Zaktualizowany moduł TeamViewer dla zdalnej pomocy technicznej
[!] Naprawiony błąd niepoprawnego sortowania krajów na liście formatów
[!] Zaktualizowane teksty w języku polskim
[!] Usprawniono mechanizm wyszukiwania formatów po nazwie
[!] Naprawiony błąd funkcji drukowania i eksportu, który na niektórych komputerach mógł prowadzić do komunikatu "Ze względu na bieżący stan obiektu operacja jest nieprawidłowa".
[+] Dodane formaty:
PL - Służba Celno-Skarbowa 35x45mm
PL - Służba Celno-Skarbowa 480x640px
PL - Legitymacja kontrolera NFZ 20x25mm @ 300dpi
PL - Elektr. legit. studencka WSBiNoZ Łódź 236x295px
Niemcy - Dowód osobisty 35x45mm
Włochy - eID 35x45mm
Włochy - eID (digial) 551x709px
Nowa Zelandia - Licencja na broń 35x45mm
Nowa Zelandia - Licencja na broń 1800x2400px
Gruzja - Paszport 40x50mm
[!] Poprawiony błąd w nazwie formatu USA - Loteria Wizowa
[!] Dodane formaty:
PL - Elektroniczna legit. studenta UAP Poznań
PL - Elektroniczna legit. studenta SGGW
[!] Zaktualizowane formaty:
USA - DV Lottery 2022 (Loteria wizowa)
Nowa Zelandia - Paszport 35x45mm
Malezja - Paszport 35x50mm
Malezja - Wiza 35x50mm
Szwajcaria - Dowód osobisty 35x45mm
Dania - Podanie o pracę 45x60 mm
Dania - Podanie o pracę 60x90 mm
Dania - Podanie o pracę 89x127 mm
Dania - Podanie o pracę (digital) 450x600px
Dania - Podanie o pracę (digital) 600x900px
Dania - Podanie o pracę (digital) 890x1270px
[!] Poprawione drobne błędy
[+] Dodane formaty:
PL - Legitymacja rachmistrza (Powszechny Spis Rolny) - 543x709px (600dpi)
PL - Karta Miejska - Warszawa 35x45mm
PL - Elektron. legit. studenta - WSH Radom 236x295px
PL - Elektron. legit. studenta - UTH Radom 232x291px
PL - Elektron. legit. studenta - Akademia Sztuki Wojennej 232x291px
PL - Elektron. legit. studenta - ASP Warszawa 236x295px
PL - Legitymacja Specjalna MSWiA 35x45mm
[!] Zaktualizowane formaty:
PL - Dowód osobisty dziecka (poniżej 5 lat)
PL - Dowód osobisty dziecka (poniżej 5 lat) (format cyfrowy)
PL - Dowód osobisty dziecka (poniżej 5 lat) (format cyfrowy HQ)
PL - Karta Miejska - Warszawa (format cyfrowy)
PL - Pozwolenie na broń
PL - Legitymacja pracownika sanepidu - poprawione wyszukiwanie
[+] Dodane formaty:
Polska - Elektron. legit. stud. UTP Bydgoszcz 500x625px
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Opolski 500x625px
Polska - Dowód osobisty (format cyfrowy HQ) - 827x1063px
Polska - Dowód osobisty dziecka do lat 12 (format cyfrowy HQ) - 827x1063px
Polska - Dowód osobisty dziecka do lat 5 (format cyfrowy HQ) - 827x1063px
Polska - Patent stermotorzysty 20x25mm
Afganistan - Paszport 40x45mm
Afganistan - Paszport 50x50mm
Afganistan - Wiza 35x45mm
Afganistan - Wiza 34x40mm
Dania - Podanie o pracę 60x45mm
Dania - Podanie o pracę 90x60mm
Dania - Podanie o pracę 127x89mm
Dania - Podanie o pracę (format cyfrowy) 600x450px
Dania - Podanie o pracę (format cyfrowy) 900x600px
Dania - Podanie o pracę (format cyfrowy) 1270x890px
Dania - Karta podróżna (format cyfrowy) 544x700px
Erytrea - Paszport 35x45mm
Iran - Paszport (format cyfrowy) 400x600px
Liberia - Paszport 44x51mm
Liberia - Paszport (format cyfrowy) 693x803px
Liberia - Wiza 44x51mm
Litwa – Dowód osobisty 40x60mm
Mołdawia - Dowód osobisty 30x40mm
Mołdawia - Dowód osobisty 100x150mm
Mołdawia - Paszport 100x150mm
Mołdawia - Wiza 35x45mm
Nigeria - eWiza 350x450px
Saint Lucia - Paszport - 38x50mm
Stany Zjednoczone - PIV Card 27,75x37mm
Tunezja - Paszport 35x45mm
Wietnam - eWiza 472x709px
Wietnam - Karta pobytu czasowego 20x30mm
Włochy - Paszport 30x40mm
Włochy - Dowód osobisty 30x40mm
Włochy - Dowód osobisty 35x40mm
-- Format dodatkowy 50x40mm (Poziomy)
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Karta parkingowa dla niepełnosprawnych 35x45mm
Polska - Patent motorowodny sternika morskiego 35x45mm
Polska - Patent kapitana motorowodnego 35x45mm Holandia - Paszport 35x45mm (zaktualizowane wytyczne)
Chiny - Paszport 33x48mm
Chiny - Paszport (format cyfrowy) 420x560px
Chiny - Wiza 33x48mm
Chiny - Wiza (format cyfrowy) 420x560px
Filipiny - Paszport 35x45mm
Filipiny - Wiza 35x45mm
Holandia – Paszport dziecka 35x45mm (zaktualizowane wytyczne)
[-] Usunięte formaty:
Wietnam - Wiza 35x45mm
Włochy - Paszport 35x45mm
[!] Zaktualizowano system pocztowy do MaileKit v2.7.0 i MimeKit v2.8.0, włączono autoryzację TLS1.1, TLS1.2 i TLS1.3
[!] Zaktualizowano protokół komunikacyjny dla Secure Cloud Storage
[!] Zaktualizowano protokół komunikacyjny dla przesyłania wiadomości i zgłaszania nowego formatu wprost z programu
[+] Dodane formaty:
Chiny - Prawo jazdy 22x33mm
Rosja - eWiza 620x797px
Mongolia - Wiza 35x45mm
Polska - Legitymacja studencka UMCS 450x500px
Irlandia - Identyfikator (lewy półprofil) 50x50mm
[+] Zaktualizowane formaty
Stany Zjednoczone - Loteria wizowa DV
[-] Usunięte formaty:
Chiny - Wiza 35x45mm
[!] Naprawiony błąd ładowania DEMO bazy danych statystyk
[+] Poprawka likwidująca problem zawieszania się drukarki Fujifilm DE100 przy naprzemiennym druku zdjęć pionowych i poziomych.
[+] Dodane formaty:
Polska - E-legitymacja szkolna (19x26, 300dpi) 224x307px
Polska - Politechnika Poznańska - Karta absolutoryjna - 400x600px
Polska - Karta wędkarska (Poznań) 23x28mm
Polska - ZTM Warszawa - Karta Ucznia 200x259px
Kanada - Wiza 35x45m (przywrócenie formatu)
Mongolia - Paszport 35x45mm
Surinam - Wiza 30x40mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Elektron. legit. studenta - Uniwersytet Zielonogórski 492x633px
Estonia - Paszport (cyfrowy)
[+] Dodana opcja wydruku 6x8 dla UK ePassport
[!] Optymalizacji ładowaniu bardzo dużych plików (24Mpx i większych)
[!] Poprawione polskie teksty
[!] Aktualizacja .NET Framework do najnowszej wersji 4.8, a przez to:
Zakończenie wsparcia dla Windows XP i Windows Vista
Automatyczne skanowanie antimalware
Dziesiątki wewnętrznych ulepszeń i poprawek
Optymalizacja wydajności
[+] Dodane formaty:
Polska - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 22x28mm
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba pielęgniarek i położnych) 38x48mm
Polska - Legitymacja Członka WOPR 35x45mm
Polska - Karta Identyfikacyjna Członka WOPR 35x45mm
Polska - Straż pożarna - Identyfikator 449x614px (19x26mm)
Bangladesz - Paszport 35x45mm
Bangladesz - Paszport 45x55mm
Bangladesz – Paszport dziecka (zdjęcie rodzica) 25x30mm
Egipt - Wiza 40x60mm
Egipt - Paszport 40x60mm
Estonia – Paszport (format cyfrowy) 1300x1600px
Iran - Wiza 400x600px
Liechtenstein - Paszport 35x45mm
Meksyk - Wiza 31x39mm
Niemcy – Podanie o pracę 60x45mm
Niemcy – Podanie o pracę 90x60mm
Niemcy – Podanie o pracę 127x89mm
Nowa Zelandia - Wiza 35x45mm
Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wiza 43x55mm
Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wiza (format cyfrowy) 508x650px
[+] Zaktualizowane formaty:
Polska – Straż Pożarna – Poczet - 2480x3189px
Polska - Dowód osobisty (dziecko poniżej 5 lat) 35x45mm
Polska - Paszport (dziecko poniżej 5 lat) 35x45mm
Chiny – Wiza format cyfrowy 420x560px
Chiny – Wiza 35x45mm
Egipt - Wiza 35x45mm
Irlandia - Paszport (format cyfrowy) 715x951px - Wymagane białe tło!
Niemcy - Paszport 35x45mm
Niemcy – Paszport dziecka (poniżej 6 lat) 35x45mm
Niemcy – Paszport dziecka (poniżej 10 lat) 35x45mm
Nowa Zelandia – Paszport (format cyfrowy) 1800x2400px
[!] Wycofanie funkcji tetheringu (polecamy bezpłatną aplikację digiCamControl w połączeniu z Obserwowanym folderem w programie Dokumenty)
[+] Wydruk certyfikatu zgodności zdjęcia dla:
Prawo jazdy
Międzynarodowe prawo jazdy
Certyfikat ADR
[+] Dodane formaty:
Irlandia - Licencja Taxi 70x100mm
[+] Bezpieczny Magazyn Zdjęć – dodana możliwość włączenia linii na cięcie, linii centralnych oraz marginesu na cięcie.
[+] Nowy układ zdjęć dla formatu 10x15 zawierający 2x zdjęcie 70x100mm
[+] Silnik mailiowy MailKit zaktualizowany do wersji 1.22.0
[!] Naprawiony błąd powodujący, że nie można było włączyć folderu WiFi
[!] Naprawiony błąd sporadycznie niedziałającej funkcji wyrównania tła, na wybranych plikach.
[!] Zaktualizowane formaty:
USA - Loteria wizowa 2020
Hiszpania - Dowód osobisty 26x32mm
[+] Dodane formaty:
Hiszpania - Wiza 26x32mm
[!] Poprawiony błąd z flagą francuską dla legitymacji studenckich.
[!] Poprawiony błąd z logowaniem do programu oraz reakcją programu na niepoprawne hasło w innych funkcjach wymagających hasła.
[+] Bezpieczny Magazyn Zdjęć - poprawiona szybkość nawiązywania połączenia z serwerem i prędkość wysyłania zdjęć.
[+] Nowy system zarządzania profilami barwnymi oparty na silniku LittleCMS
Pełna implementacja specyfikacji ICC 4.3
Obsługa profili V2 i V4
Kompensacja Punktu Czerni (BPC)
[+] Certyfikat Bezpiecznego Magazynu Zdjęć dla formatu 15x20cm
[!] Usunięty błąd znikającego powiadomienia o promocji na odnowienie Subskrypcji w przypadku, gdy zgłaszany jest komunikat z asystenta RODO
[!] Dodane rozwiązanie dla problemu znikającego przycisku do otwarcia karty pamięci i/lub aparatu, występującego na niektórych komputerach.
[+] Dodane formaty:
Polska - Elektron. legit. stud. Akademia Muzyczna Łódź 387x446px
Polska - Elektron. legit. stud. UWM w Olsztynie 500x625px
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Łódzki 400x500px
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Zielonogórski 700x900px
Polska - Elektron. legit. stud. Politechnika Rzeszowska 413x531px
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Wrocławski 400x500px
Polska - Elektron. legit. stud. ASP Wrocław 300x375px
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław 300x375px
Polska - Elektron. legit. stud. Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław 360x450px
Polska - Elektron. legit. stud. 300x376px
Polska - Legit. stud. UWM w Olsztynie 35x45mm
Polska - Legit. stud. Uniwersytet Zielonogórski 35x45mm
Polska - Legit. stud. ASP Wrocław 35x45mm
Polska - WWSSE Legitymacja Szkolna 33x42mm
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba piel. i położnych) 37x47mm
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba piel. i położnych) 35x47mm
Polska - Prawo wyk. zawodu (Izba piel. i położnych) 40x50mm
Ukraina - Prawo jazdy 354x472px
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Legitymacja strażnika granicznego 672x827px
Polska - Książeczka Wojskowa 30x40mm (wł. eksport)
Polska - Straż Ochrony Kolei 35x45mm (wł. eksport)
Polska - Kapitan Żeglugi Wielkiej 35x45mm (wł. eksport)
Polska - Książeczka żeglarska 35x45mm (wł. eksport)
Polska - Legitymacja osoby niepełnosprawnej 35x45mm (wł. eksport)
Polska - Legitymacja PIP 30x40mm (wł. eksport)
Polska - Służba Celna 35x45mm (wł. eksport)
Polska - Dowód Osobisty - wszystkie 6 formatów
Polska - Elektron. legit. stud. Politechnika Śląska
Polska - Elektr.legit.stud. UMCS Lublin
Polska - Elektron. legit. stud. 300x375px
Brazylia - eVisa 413x531px
Nowa Zelandia - Paszport (cyfrowe)
Nowa Zelandia - Paszport dziecka (cyfrowe)
[-] Usunięte formaty:
Polska - Prawo wyk. zawodu pielęgniarki 30x30mm
Polska - Dowód Osobisty (2015)
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 11)(2015)
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 5)(2015)
Rosja - FanID
[+] Bezpieczny Magazyn Zdjęć:
Zaktualizowany wydruk aby nazwa dokumentu zawierała także rozmiar zdjęcia.
Obsługa nowych formatów elektr. legit. studenckich o wymuszonym wzorcu nazwy pliku np. [uczelnia]_[imie]_[nazwisko]_[pesel].jpg.
[+] Zaktualizowana funkcja sprawdzania UK ePassport.
[+] Zaktualizowane teksty w programie.
[+] W formatach zamieniony symbol cali tj. " na międzynarodowy skrót 'in' w celu likwidacji znaków specjalnych np. przy eksporcie pliku lub przy wysyłaniu do BMZ.
[+] Poprawki językowe w tekstach programu.
[+] Dla UK ePaszport dodana funkcja sprawdzenia zdjęcia przed wysłaniem przez serwis rządowy gov.uk.
[+] Zmiany okresu próbnego usługi Bezpieczny Magazyn Zdjęć z dotychczasowych 14 dni na nielimitowaną czasowo ilość 30 zdjęć.
[+] Kod dostępu na wydruku BMZ zaczynający się od charakterystycznego dla stron internetowych słowa "www".
[!] Poprawka bezpieczeństwa w usłudze BMZ.
[!] Dla certyfikatów i wydruków z BMZ wyłączony kolor tla (jeśli ustawiony inny niż miały).
[!] Naprawiony przycisk "Spróbuj ponownie" w wysyłaniu do Bezpiecznego Magazynu Zdjęć.
[!] Usunięty błąd w Asystencie RODO z zamienionymi regułami CD i e-mail
[!] Usunięty błąd związany z zaznaczeniem do druku niewidocznych na ekranie układów zdjęć.
[+] Drobne poprawki językowe.

Istotna aktualizacja dla zgodności z RODO

[+] Nowa usługa Bezpieczny Magazyn Zdjęć dla zgodnego z RODO, wysyłania zdjęć do klientów.
[+] Zmiany dla zgodności z RODO:
Asystent RODO sprawdzający i podpowiadający najlepsze ustawienia programu oraz ostrzegający o potencjalnych zagrożeniach.
Automatyczne czyszczenie archiwum zdjęć po zadanym okresie czasu.
Automatyczna zmiana statystyk na anonimowe (bez danych osobowych) po zadanym okresie czasu.
Możliwość ustawienia hasła użytkownika wymaganego do dostępu do programu.
Dostęp do funkcji programu w rozbiciu na poziomy dostępu: Użytkownik lub Administrator.
Zmiana "Nazwiska klienta" (różne miejsca w programie) na bardziej ogólny i zalecany dla RODO "Identyfikator".
Zaktualizowana Umowa licencyjna z uwzględnieniem kwestii istotnych dla RODO.
[+] Dodane formaty:
UK ePassport z możliwością uzyskania tzw. Photo Code do aplikowania o paszport na http://gov.uk/apply-renew-passport.
RU Fan ID 420x540px
[!] Usunięty błąd korekcji kolorystycznych przywracanych z już obrobionego pliku (.IDP) lub z okna wydruku złożonego.
[+] Dodane formaty:
Polska - Żandarmeria Wojskowa (Ankieta Kwalifikacyjna) 35x40mm
Szwajcaria - Paszport (cyfrowy) 1440x1980px
USA - Pozwolenie na broń (FOID)(Illinoise State) 2x2"
USA - Pozwolenie na broń (FOID)(Illinoise State) 900x900px
[!] Usunięte błędy:
Błąd braku uwzględniania korekcji z domyślnego profilu kolorystycznego.
Błąd złego ustawiania maski przy ręcznym trybie wskazywania oczu, brody, głowy.
[+] Dodane formaty:
Polska - Dowód Osobisty (elektroniczny) 492x633px
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 11) (elektroniczny) 492x633px
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 5) (elektroniczny) 492x633px
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 5) 35x45mm
Polska - Legitymacja osoby niepełnosprawnej 35x45mm
Polska - Legitymacja osoby niepełnosprawnej 492x633px
Polska - Elektron. legit. stud. SGH Warszawa (Szkoła Główna Handlowa) 480x600px
Polska - Legit. stud. WSH Leszno (Wyższa Szkoła Humanistyczna) 35x45mm
Polska - Elektron. legit. stud. WSH Leszno (Wyższa Szkoła Humanistyczna) 300x400px
Polska - Legitymacja PIP 30x40mm
Polska - Straż Ochrony Kolei 35x45mm
Polska - Książeczka żeglarska 35x45mm
Polska - Legit. studencka WSBiP Ostrowiec 37x50mm
Polska - Legit. studencka PCKM Brzozów 37x50mm
Polska - Zdjęcie profilowe Promedica24 591x756px
Polska - Służba celna 35x45mm
Polska - Służba celna 295x413px (25x35mm @ 300dpi)
Polska - Agent PZU 700x910px
Polska - Podanie o przyjęcie do SOP 25x35mm
Polska - Legitymacja SOP 35x45mm
Indie - Wiza (cyfrowe) 350x350px
Liban - Paszport 35x45mm
Liban - Wiza 35x45mm
Fidżi - Wiza 35x45mm
Ukraina – Karta pobytu 35x45mm
Bahama - The Bahamas Maritime Authority (BMA) 35x45mm
Kamerun - Wiza 35x45mm
Ghana - Wiza (cyfrowe) 600x600px
Francja - Work Holiday Visa (PVT) 35x45 mm
Kanada - International Experience Canada (Work Permit) 827x1063px
 
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Dowód Osobisty 35x45mm (Usunięty rok 2017 z nazwy)
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 11) 35x45mm (Usunięty rok 2017 z nazwy)
Polska - Książeczka wojskowa 30x40mm (zdjęcie na wprost!)
Austria - Paszport 35x45 mm
USA - Paszport 2x2"
USA - Wiza 2x2"
USA - Paszport (cyfrowe) 900x900px
USA - Wiza (cyfrowe) 900x900px
Fidżi - Paszport 35x45mm
Litwa - Paszport 40x60mm
Litwa – Paszport dziecka 40x60mm
Kanada - Wiza (cyfrowe) 420x540px
Kanada - Wiza 35x45mm
 
[-] Usunięte formaty:
Indie - Wiza (cyfrowa) 600x600px
Polska - Dowód Osobisty (elektroniczny) 827x1064px
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 11) (elektroniczny) 827x1064px
Polska - Podanie o przyjęcie do BOR
Polska - Legitymacja BOR
 
[+] Pozostałe zmiany:
Zmniejszony rozmiar aplikacji i szybsze uruchamianie*.
Poprawiona ikona aplikacji w zasobniku systemowym.
Naprawione kody QR generowane przez aplikację.
Naprawiona funkcja Camera Thetering.
Usunięta sekcja ePhoto z konfiguracji programu.
 
[*] Wzrost prędkości uruchamiania zależny jest od konfiguracji sprzętowej. Najbardziej odczują go posiadacze starszych komputerów o powolnych dyskach twardych.
[!] Przywrócony wcześniejszy silniki bazy danych statystyk ze względu na nieswoiste błędy, wywoływane na niektórych komputerach, przez nowy silnik wprowadzony w wersji 8.0.7.3.
[!] UWAGA WAŻNE!
Nowa maska do kadrowania dla dowodu osobistego w wersjach drukowalnych i elektronicznych.
 
[!] Więcej informacji na: Facebook @PixelTechPolska
(kliknij aby automatycznie otworzyć).
 
[+] Dodane formaty:
Dowód Osobisty (2017)
Dowód Osobisty (dziecka do lat 11) (2017)
Dotychczasowe formaty dowodowe oznaczone jako "(2015)".
[+] Zaktualizowany silnik bazy danych statystyk.
[+] Dodane formaty:
Polska - Straż Pożarna - Poczet (Wielkopolska) 2480x3189px
Polska - Straż Pożarna - Legitymacja (Wielkopolska) 413x531px
Finlandia - Valttikortti 600x800 px
Kanada - Citizenship 50x70 mm
[+] Zaktualizowane formaty:
USA - Loteria wizowa DV-2019 (zielona karta)
UK - Paszport (cyfrowy) BETA (nowy rozmiar)
Kanada - Paszport 50x70 mm
[-] Usunięte formaty:
Kanada - Citizenship 35x45 mm
[+] Dodane formaty:
Polska - Legitymacja szkolna 25x35mm
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 11) (elektroniczny)
Polska - Dowód Osobisty Dziecka (do lat 5) (elektroniczny)
Polska - Kapitan Żeglugi Wielkiej 35x45 mm
Polska - Europejska Karta broni 30x40 mm
Polska - Licencja trenerska (Związki Piłki Nożnej) 234x294px
Polska - Licencja zawodnika (Związki Piłki Nożnej) 234x294px
Niemcy - Paszport dziecka (poniżej 6 lat) 35x45mm
Portugalia - Dowód osobisty 32x32 mm
Łotwa - Paszport 35x45 mm
Łotwa - Wiza 35x45 mm
Uganda - Paszport 35x45mm
Brazylia - Paszport 30x40 mm
Brazylia - Paszport 50x70 mm
Brazylia - Wiza 30x40 mm
Brazylia - Wiza (online) 431x531px
[-] Usunięte formaty:
Polska - Licencja trenerska (Związki Piłki Nożnej) 30x38mm
Brazylia - Paszport 35x45 mm
[!] Usunięty błąd kalibracji monitora występujący gdy znikła z systemu drukarka wskazana do symulacji barwnych
[+] Dodane formaty:
Polska - Elektron. legit. stud. UKSW - 400x500 px
Polska - Elektron. legit. stud. MWSLiT 274x295 px
Polska - Elektron. legit. NIK - 413x531 px
[!] Aktualizacja modułu SMTP wysyłającego maile:
Usunięty błąd uniemożliwiający wysłanie maila poprzez niektórych dostawców.
Podniesiony poziom zabezpieczeń.
Automatyczne negocjowanie TLS/SSL.
W konfiguracji opcja TLS/SSL zmieniona na SSL.
[+] Dodane formaty:
Irlandia - Paszport (format cyfrowy) 715x951px
Rosja - Wiza 35x45 mm, głowa 70-80%
USA - Wiza 2x2"
[+] Zaktualizowane formaty:
Rosja - Wiza 35x45 mm, głowa 30 mm
Białoruś - Wiza 35x45 mm
USA - Paszport 2x2"
[-] Usunięte formaty:
Białoruś - Paszport 35x45 mm (aktualnie jedyny akceptowany to 40x50mm)
USA - Wiza 50x50 mm
[!] Zaktualizowana dokumentacja do programu
[+] Zaktualizowany profil dla automatyki biometrycznej ICAO
[+] Dodana opcja konfiguracji do wpłynięcia na działanie automatyki ICAO.
[!] Usunięte drobne błędy
[!] Optymalizacja dla Windows 10 Creators (kwietniowa aktualizacja Windows).
[+] Poprawiony układ certyfikatów zgodności z większą ilością miejsca na dane firmowe.
[+] Poprawiony import ustawień kolorów z Pro 7 (jeśli zainstalowane).
[+] Zmniejszona wrażliwośc automatyki biometrycznej na niewielkie prześwietlenia zdjęcia.
[+] Usprawniony edytor układ kartki z podglądem pól tekstowych.
[!] Usunięte błędy w przetwarzaniu zdjęć, które mogły sporadycznie wystąpić na niektórych komputerach.
DOKUMENTY PRO 8
[+] Certyfikat zgodności zdjęcia zarówno dla zdjęć paszportowych jak i dowodu.
[+] Całkowicie nowe korekcje kolorystyczne:
Balans bieli (temperatura i odcień).
Narzędzie wskazywania punktu bieli.
Korekta tonalna niezależnie w czerniach, cieniach, światłach i bielach.
Histogram RGB.
[+] E-mailing zgodny ze standardem RFC (dla dostawców o wysokich regułach bezpieczeństwa np. Gmail, Interia, Onet).
[+] Eksport danych z okna statystyk.
[+] Optymalizacja dla Windows 10 Anniversary Update.
[+] Wykrywanie uszkodzenia programu przez wirusy.
[+] Uproszczone okno zgłaszania nowych formatów.
[+] Poprawki w funkcji zarządzania barw ICC
[+] Poprawione ponad 100 drobnych szczegółów lub błędów.
[!] Naprawiony błąd związany z formatami indyjskimi.
[!] Zmieniony dostawca podpisu daty wydania aplikacji tzw. timestamp.
[!] Przygotowanie programu na nadchodzącą wersję Pro 8!
[+] Dodane formaty:
Indie - OCI (format cyfrowy) 600x600px
Meksyk - Paszport 35x45mm
Egipt - Wiza 35x45
[!] Zaktualizowane formaty:
USA - Wiza 50x50mm
Indie - OCI 51x51mm
Fidżi - Paszport 35x45mm
Pakistan - Paszport 35x45mm
Niemcy - Paszport 35x45mm
Niemcy - Paszport dziecka 35x45mm
Schengen - Paszport 35x45 mm
[-] Usunięte formaty:
Meksyk - Paszport 25x30mm
Polska - Paszport (stary)
[!] Naprawiony błąd eksportu dla dokumentów Paszport i Wiza - Iran.
[+] Dodane formaty:
Kenia - Wiza 500x500 px
[!] Zaktualizowane formaty:
Kenia - Wiza 55x55 mm
[!] Stany Zjednoczone - UWAGA! Od 1-go listopada okulary nie są akceptowane na zdjęciach.
[+] Zaktualizowane formaty:
USA - Wiza (format cyfrowy)
USA - Paszport (format cyfrowy)
USA - Passport 2x2"
Rosja - Wiza 35x45 mm
[+] Dodane formaty:
Kenia - Wiza 55x55 mm
Nowa Zelandia - Paszport dziecka (format cyfrowy)
Algieria - Paszport 35x45 mm
[!] Usunięte drobne błędy
[+] Zaktualizowane formaty:
USA - DV-2018 Lottery
Dowód Osobisty (wniosek elektroniczny) - (wyższa rozdzielczość)
[!] Usunięte formaty:
Francja – Prawo jazdy 40x40 (zastąpione przez ePhoto)
[+] Nowe funkcje
Certyfikat Zgodności dla biometrycznych zdjęć paszportowych
Camera Tethering z aparatami Canon
Możliwość wyłączenia drukowania maski na zdjęciu
Możliwość zapamiętania domyślnych ustawień widoczności maski dla danego typu formatu.
[+] Edytor układu zdjęć na kartce
Opcja blokady automatycznego obrotu pola tekstowego w układzie kartki
Podgląd zawartości pola tekstowego podczas edycji
Możliwość powiększenia okna edycji układu z przeskalowaniem wszystkich elementów
Dodanie opcji "Utrzymania oryginalnego rozmiaru" tła zdjęcia
[!] Usunięcie zdublowanych układów zdjęć na kartce z maską i bez
[!] Aktualizacja bibliotek firm trzecich
[!] Usunięte drobne błędy
[+] Dodane formaty:
Azerbejdżan - Wiza 30x40 mm
Azerbejdżan - Wiza 35x45 mm
Niemcy - Podanie o pracę 40x50 mm
Niemcy - Podanie o pracę 43x55 mm
Niemcy - Podanie o pracę 50x50 mm
Kolumbia - Wiza cyfrowa 30x40 @ 508 dpi
Wielka Brytania - Paszport cyfrowy (BETA)
Dodatkowe - 70x90 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Myanmar (Birma) - Wiza cyfrowal
[!] Poprawione drobne błędy
[+] Dodane formaty:
Elektr.legit. Uniwersytet Warszawski 500x625 px
Elektr.legit. UMK w Toruniu 500x625 px
Legit. Polski Związek Łowiectwa 35x45 mm
Kenia - Wiza (format cyfrowy) 207x207 px
[!] Zaktualizowane formaty
Licencja maszynisty 35x45 mm
Licencja maszynisty (format cyfrowy) 500DPI
[-] Usunięte formaty:
Legitymacja na wózki widłowe
[!] Przebudowana funkcja wykrywania i pokazywania podłączonych napędów i aparatów.
[!] Usunięte drobne błędy.
[+] Przystosowanie programu do współpracy z najnowszą wersją InterLab System 5.
[+] Dodane formaty:
PL - Legit. Polski Związek Łowiectwa 480x640 px
PL - Legit. Polski Związek Łowiectwa 492x633 px
PL - Licencja trenerska (związku piłki nożnej) 30x38 mm
PL - Licencja maszynisty (format cyfrowy 500 dpi)
PL - Legitymacja adwokacka 35x45 mm
PL - Podanie o pracę w Nokia (1536x2048px)
Irak - Paszport 50x50 mm
Irak - Wiza 50x50 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
PL - Prawo jazdy (aktualizacja zgodnie z zaleceniem Krajowego Cechu Fotografów, usunięcie dopisku "nowe" z nazwy)
PL - Prawo jazdy międzynarodowe (teraz na wprost)
PL - Certyfikat ADR (teraz na wprost)
Argentyna - Paszport (teraz na wprost)
Argentyna - Wiza (teraz na wprost)
[-] Usunięty format starego prawa jazdy
[+] Konfigurowalna wielkość kroku korekcji kolorystycznej (domyślnie 5, tak jak w poprzednich wersjach programu).
[+] Konfiguracja nazewnictwa plików rozszerzona o parametr przenoszący ilość zdjęć do druku (użyteczne dla drukarek "Export" i "Minilab").
[!] Usunięta luka bezpieczeństwa, która pozwalała na zmiany ustawień drukarek pomimo ustawionego hasła na konfigurację programu.
[!] Naprawiony błąd funkcji Reset w oknie kalibracji monitora.
[!] Zabezpieczenie przed niespodziewanymi błędami procesu przetwarzania zdjęcia w grupie (przejęte i zapisywane do LOG ewentualne błędy).
[!] Usunięty błąd, który sporadycznie występował przy zmianie rozmiaru okna.
[!] W oknie aktywacji poprawione wyświetlanie tytułu okna.
[+] Nowy format prawa jazdy, który ma wejść w życie od 26 lutego
Dodany format "Prawo jazdy (nowe)"
Dodany format "Prawo jazdy (nowe) (wersja elektroniczna)"
Poprzednie formaty oznaczone dopiskiem "(stare)"
Więcej informacji w naszym newsletterze: Otwórz
[!] Zmiana w zapisie domyślnego układu kartki dla formatu
[!] Rozszerzona obsługa i logowanie błędów zgłoszonych podczas drukowania
[+] Dodane formaty:
Myanmar (Birma) - e-Visa 800x1200px
[!] Zaktualizowane formaty:
Kanada - Permanent Resident Card
Kanada - Paszport
Australia - Paszport
[!] Zaktualizowana flaga Hiszpanii.
[+] Wyłączenie sprawdzania uśmiechu i innych cech biometrycznych dla zdjęć, które tego nie wymagają (np. Karta miejska Wrocław).
[!] Naprawiony błąd wyświetlania znaku DEMO
[!] Naprawiony błąd ustawiania domyślnego układu kartki dla danego formatu
[+] Dodane formaty:
Polska - Legitymacja pracownika sanepidu 33,5x25,3 mm
Polska - Legitymacja nauczyciela akademickiego 27x32 mm
Polska - Legitymacja żołnierza zawodowego (generała, oficera, podoficera i szeregowego) 35x45 mm
Polska - Legitymacja służby leśnej
Myanmar (Birma) - Wiza 38x46 mm
Myanmar (Birma) - Wiza 35x45 mm
Finlandia - Paszport (cyfrowy) 500x653px
Izrael - Paszport 50x50 mm
Izrael - Wiza 50x50 mm
Izrael - Wiza 35x45 mm
Kanada - Paszport (cyfrowy) 1200x1600 px
Nowa Zelandia - Wiza (cyfrowa) 1800x2400px
Nowa Zelandia - Wiza 35x45 mm
Nowa Zelandia - Prawo jazdy 35x45 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Legitymacja radcowska i aplikancka (podniesiona rozdzielczość)
Polska - Elektron. legit. stud. 300 dpi (naprawione centrowanie zdjęcia)
Polska - Karta miejska - Wrocław (Urban Card)
Polska - Karta miejska - Warszawa
Filipiny - Wiza
Kanada - Paszport, Wiza i cyfrowa Wiza
Australia - Paszport
Australia - Paszport dziecka
[!] Zaktualizowana sygnatura nowych płyt CD i biblioteka obługująca nagrywanie.
[+] Dodane formaty:
Polska - Dyplom czeladniczy 37x52 mm
USA - Loteria wizowa DV-2017
Turcja - Wiza 50x50 mm
[!] Poprawione drobne błędy
[!] Usunięty fenomen okazjonalnego drukowania kartek z liniami, ale bez widocznych zdjęć.
[+] Dodane formaty:
Włochy - Paszport 35x40 mm
Nowa Zelandia - HANZ 18+ Card 35x45 mm
[!] Poprawione pozycjonowanie obrazu na drukarkach DNP DS40/80 w przypadku używania niesymetrycznej rozdzielczości 300x600 dpi.
[!] Poprawione pozycjonowanie obrazu na drukarkach Canon Selphy.
[!] Usunięty błąd z dekodowaniem formatu papieru dla drukarek Canon PIXMA.
[!] Usunięty błąd resetowania się ustawień drukarek, które nie były zaznaczone jako aktywne.
[!] Poprawki w nowym systemie drukowania wprowadzonym w wersji 7.2:
Obsługa drukarek udostępnionych sieciowo.
Obsługa formatów definiowanych przez użytkownika w sterowniku drukarki.
Usunięty błąd występujący gdy nazwa drukarki przekraczała 32 znaki.
Usunięty błąd występujący na drukarce Epson L800 przy zmianie trybu ramki we właściwościach drukarki.
[+] Zgodność z systemem Windows 10.
[+] Nowy system drukowania:
Kompatybilność z DNP DS-620 z pełnym wykorzystaniem folii w trybie 6x4xN.
Kalibracja kolorów wydruku dla wszystkich kombinacji: drukarka->format.
Ustawienia właściwości drukarki zapamiętywane i konfigurowane dla każdego z formatów (wcześniej zawsze używane były domyślne z Windows).
Przycisk "Drukuj" natychmiast rozpoczyna drukowanie - bez dodatkowych kroków, a obok dostępny jest przycisk: Właściwości wydruku.
[+] Przeciąganie zdjęć na kartkę powoduje automatyczne zaznaczenie jej do druku.
[+] Dodane formaty:
Polska - Legitymacja ławnika sądowego 35x45 mm
Polska - Legitymacja inspektora ITD 24x31 mm
Polska - Licencja maszynisty 35x45 mm
Polska - Legitymacja Studencka - Politechnika Śląska 35x45 mm
Polska - Elekt. Legit. Studencka - Politechnika Śląska 236x295 px
Polska - Elekt. Legit. Studencka - AWF Kraków 492x610 px
Polska - Dyplom (Collegium Medicum Bydgoszcz) 45x50 mm
Polska - Karta wędkarska 30x40 mm
Iran - Paszport 30x40 mm
Iran - Wiza 30x40 mm
Angola - Wiza 35x45 mm
Portugalia - Paszport 35x45 mm
Portugalia - Wiza 35x45 mm
Pakistan - Paszport 35x45 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Kambodża - Wiza (cyfrowy format) 400x600px
[!] Zaktualizowana instrukcja obsługi programu.
[!] Usunięte błędy:
Błąd związany z brakiem możliwości uruchomienia kalibaracji monitora w niektórych przypadkach.
Błąd związany z Obserwowanym Folderem/WiFi Folderem, powodujący w niektórych przypadkach zawieszenie programu i obciążenie procesora na 100%.
Inne drobne błędy.
[+] Dodane Formaty:
Polska - Elekt. Legit. Studencka - AGH Kraków 236x295 px
Polska - Legitymacja Studencka - AGH Kraków 20x25 mm
Polska - Elekt. Legit. Studencka - KUL Lublin 236x295 px
Polska - Legitymacja Studencka - KUL Lublin 35x45 mm
Polska - Elekt. Legit. Studencka - WSIiZ Warszawa 368x456 px
Polska - Legitymacja Studencka - WSIiZ Warszawa 35x45 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Legitymacja Studencka 35x45 mm
[!] Kalibracja drukarki
Naprawiony błąd związany z przyciskiem Drukuj/Eksportuj
Uwzględnienie profilu ICC i korekt ręcznych na obszarze szarego paska informacyjnego
Ref1 - Drobna poprawka w obrazie testowym
Ref2 - Nowy obraz testowy przystosowany do weryfikacji kolorów ze wzorcem GretagMacbeth/X-Rite ColorChecker
[+] Dodane formaty:
Polska - Dyplom 40x45 mm
Polska - Elekt. Legit. Studencka (Śląski Uniwersytet Medyczny) 236x297px
Polska - Legitymacja Studencka (Uniwerstet Medyczny Białystok) 35x45mm
Polska - Elekt. Legit. Studencka (Uniwerstet Medyczny Białystok) 300x375px
Polska - Legitymacja Studencka (Uniwerstet Medyczny Poznań) 35x45mm
Polska - Elekt. Legit. Studencka (Uniwerstet Medyczny Poznań) 300x375px
Polska - Elekt. Legit. Studencka (UMCS Lublin) 450x500px
Chiny - Paszport (format cyfrowy)
Chiny - Wiza (format cyfrowy)
[+]Zaktualizowane formaty:
Chiny - Paszport
Chiny - Wiza
Rumunia - Dowód Osobisty
[+] W funkcji wyrównywania tła możliwość ustawienia i zapmiętania domyślnej jasności.
[+] Nowy format wydruku kontrolnego w oknie kalibracji drukarki i monitora.
[-] Usunięta opcja "Kompensacja punktu czerni" z funkcji kalibracji drukarki.
[!] Usunięty błąd funkcji poprawy tła dla systemów 32-bitowych.
[!] Usunięty błąd blokowania plików w Obserwowanym Folderze (powodujący brak możliwości ich usunięcia).
[!] Usunięty błąd z uruchamianiem programu na niektórych komputerach.
[!] Usunięty błąd znikających zdjęć po wykonaniu eksportu jeśli włączona jest funkcja archiwum.
[!] Naprawione inne drobne błędy.
[!] Wszystkie formaty legitymacji studenckich przekształcone do zdjęcia na wprost (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
[+] Formaty paszportowe i dowodowe:
Usunięcie słowa "(nowy)" z nazwy formatu
Aktualizacja biometryki dla dzieci poniżej lat 11
Przesuwanie kadru realizowane w ten sam sposób dla paszportów jak i dowodów
[+] Dodane formaty:
Polska - Dowód Osobisty (wniosek elektroniczny) 492x610 px
Polska - Legitymacja strażnika granicznego 672x827 px
Polska - Karta rezydenta 35x45 mm
Polska - Legitymacja kombatanta 30x35 mm
Polska - Dyplom (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) 35x50 mm
Niemcy - Operator wózka widłowego 35x45 mm
Niemcy - Operator sprzętu ciężkiego (koparki, ładowarki, dźwigi itp.) 35x45 mm
Niemcy - Operator piły łańcuchowej 35x45 mm
U.S.A. - Legitymacja właściciela broni palnej (FOID) 1.25x1.5"
[+] Możliwość wyłączenia nadawania oknu stylu "Windows 8" i przywrócenia jego naturalnego działania pod Windows XP, Vista i 7.
[+] Zwiększone bezpieczeństwo autoryzacji dostępu (jeśli zdefiniowano hasło administratora):
Wymagane podanie hasła do zmiany ustawień statystyk i dziennika pracy
Wymagane podanie hasła do zmiany modułów podlegających autoryzacji
Wymagane ponowne podanie starego hasła przed jego zmianą na nowe
Wymagane podanie hasła przy przywracaniu ustawień z kopii zapasowej
[!] Usunięty błąd złego ustawienia kadru przy ręcznym przetwarzaniu nowych zdjęć paszportowych i dowodowych.
[!] Naprawione okno kontaktu (zgłoszenia błędu)
[!] Zabezpieczenie w funkcji poprawy tła, tak aby nie dało się zablokować okna ustawieniem domyślnych wartości suwaków na 0
[!] Usunięto problem nieaktualizowania się statusu licencji na oknie startowym
[!] Zwiększona szybkość działania programu na niektórych komputerach
[!] Wprowadzone w programie tzw. Self Test do lepszego logowania i wykrywania potencjalnych problemów.
[+] Przesuwania kadru zgodne z wymaganiami dla nowego dowodu i paszportu (maska zdjęciowa zaczepiona jest w kadrze i razem z nim się przesuwa).
[+] Dodany przycisk zamknięcia komunikatu o dostępnych poradnikach wideo.
[!] Retusz w zewnętrznym programie realizowany w formacie BMP (szybszy zapis w przypadku korzystania z Photoshop).
[!] Usunięty błąd w naliczaniu danych statystycznych.
DOKUMENTY PRO 7
[+] Jeszcze szybsze przygotowywanie zdjęć z tylko 4-ma krokami od wczytania do wydruku zdjęcia.
[+] Statystyki i dziennik pracy do kontroli ilości wydruków, eksportów lub nagrań na CD.
[+] Funkcja automatycznego wyrównywania tła.
[+] System automatycznej detekcji twarzy i cech biometrycznych trzeciej generacji.
[+] Obsługa nowego zdjęcia dowodowego i paszportowego z przesuwaniem kadru zgodnym z wymaganiami (maska zdjęciowa zaczepiona jest na stałe w kadrze i przesuwa się razem z nim).
[+] Kalibracja monitora (manualna i ICC).
[+] Symulacja kolorów wydruku na wszystkich etapach przygotowywania zdjęcia.
[+] Zaktualizowany wygląd programu i nowa organizacja głównego menu.
[+] Dostosowanie algorytmów dowodu osobistego do aktualnych problemów z nowym systemem informatycznym urzędów (poszerzenie kadru w ramach dopuszczalnego obszaru oczu i brody).
[+] Aktualizacja formatów:
Karta pobytu (nowa)
Legitymacja policjanta
[+] Aktualizaja formatu i blokada przesunięcia kadru dla formatów:
Paszport (nowy)
Paszport dziecka (poniżej 11 lat)(nowy)
Paszport dziecka (poniżej 5 lat)(nowy)
Dowód osobisty (nowy)
Dowód osobisty dziecka (do lat 11)
Dowód osobisty dziecka (do lat 5)
[-] Usunięte stare formaty dowodowe
[!] Usunięty błąd ręcznego przetwarzania zdjęć paszportowo-dowodowych
[!] Usunięty błąd w układach kartki powodujący brak gotowych układów z widoczną maską
[+]Polska - Dodane format:
Paszport (nowy)
Paszport dziecka (poniżej 11 lat) (nowy)
Paszport dziecka (poniżej 5 lat) (nowy)
Dowód osobisty (nowy)
Dowód osobisty dziecka (do lat 11)
Dowód osobisty dziecka (do lat 5)
[+] Dodane formaty:
Polska - Karta Kibica Legii Warszawa
[!] Usunięte drobne błędy z aktualizacji 6.5.0.0
[+] Dodane formaty:
Chiny - Wiza 33x48 mm
Polska - Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych 35x45 mm
Polska - Prawo wyk. zawodu pielęgniarki 30x30 mm
Polska - Dyplom magisterski 35x45 mm
[+] Zaktualizowane formaty:
Chiny - Paszport 33x48 mm
[+] Funkcja E-mail - dodana obsługa portu nr 465
[!] Naprawiony błąd ustawiania wartości marginesu na cięcie w oknie układu kartki
[+] Dodane formaty:
Filipiny - Wiza
[+] Zaktualizowane formaty:
Izrael - Paszport
[+] Dodane formaty:
Legitymacja studencka 35x45 mm
Dyplom (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Karta miejska - Poznań (PEKA)
Prawo jazdy międzynarodowe
Argentyna - Paszport 1.5x1.5"
Argentyna - Wiza 40x40 mm
Indie - Permanent Account Number (PAN)
[!] Zaktualizowane formaty:
Legitymacja studencka 37x45 mm
Hiszpania - Paszport
Hiszpania - Wiza
Hiszpania - Dowód osobisty
Australia - Paszport
Australia - Paszport dziecka
[+] Dodana funkcja odświeżenia licencji na kluczu sprzętowym USB
[!] Usunięty błąd związany z wysyłaniem e-maili bez załącznika w wyniku użycia polskich znaków narodowych w nazwie pliku (problem dotyczył tylko Windows XP)
[!] Usunięty błąd związany z możliwością zniknięcia narzędzia pędzla w funkcji retuszu.
[+] Rozszerzenie funkcjonalności układu kartki:
Usystematyzowana kolejności obiektów: zdjęcia, dodatkowe obrazy, teksty
Obsługa przeźroczystych (PNG) obrazków dodatkowych (np. logo)
[!] Usunięty błąd pola tekstowego objawiający się brakiem treści na wydruku
[!] Usunięty błąd funkcji klonowania w edytorze układu kartki
[!] Usunięty błąd polegający na możliwości zniknięcia pędzla korekcji w oknie retuszu
[+] Dodane formaty:
Polska - Patent motorowodny sternika morskiego
Polska - Patent kapitana motorowodnego
Polska - Legitymacja pracownika ochrony fizycznej
Polska - Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
Polska - Legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego
Polska - Legitymacja strażnika granicznego
Polska - Legitymacja radcowska lub aplikancka
Jamajka - Paszport
Singapur - Paszport
Singapur - Paszport (wniosek elektroniczny)
Nowa Zelandia - Paszport
Nowa Zelandia - Paszport dziecka
Malta - Paszport 30x40 mm
Format dowolny - 60x60 mm
[-] Usunięte formaty:
Licencja pracownika ochrony
[+] Obsługa lewego i prawego klawisza myszki do zmniejszania i zwiększania wartości na wszystkich suwakach korekcji
[+] W układzie kartki możliwość wyboru treści, czcionki i formatowania tekstu w polach tekstowych
[!] Naprawiony błąd definicji formatu kartki dla systemów pracujących w calach
[+] Nowe formaty:
Polska - Legitymacja przewodnika turystycznego 30x40 mm
Polska - Legitymacja pilota wycieczek 30x40 mm
Polska - Legitymacja instruktora sportu 35x45 mm
Nigeria - Paszport 35x45 mm
Nigeria - Wiza 35x45 mm
Anglia - Prawo jazdy 35x45 mm
Niemcy - Prawo jazdy 35x45 mm
Meksyk - Titulo 60x90 mm
Meksyk - Filiación 35x50 mm
Kolumbia - Paszport 40x50 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Polska - Legitymacja strażaka 30x35 mm
Polska - Służba więzienna 25x35
Polska - Służba więzienna 1355x1650 px
Polska - Służba więzienna 295x277 px
Polska - Legitymacja strażaka 30x35 mm
Malezja - Paszport 35x50 mm
Malezja - Wiza 35x50 mm
Anglia - Paszport 35x45 mm
Anglia - Wiza 35x45 mm
Kambodża - Paszport 35x45 mm
[+] Zmiana nazwy przycisku "Nic nie rób" na "OK" w oknie komunikatu po wydruku lub eksporcie do pliku.
[+] Dodana opcja "Następne zdjęcie" w oknie komunikatu po wydruku lub eksporcie do pliku.
[!] Usunięty błąd związany z nieodświeżaniem obrazu po zmianie korekcji kolorystycznych.
[!] Usunięty błąd związany z drukowaniem maski na zdjęciu w szarym kolorze jeśli zdjęcie było czarno-białe.
[!] Usunięty błąd związany z zapamiętywaniem zastosowanej korekcji nasycenia kolorów.
[!] Wstępne przeskalowanie bardzo dużych zdjęć (np. z Nikon D800) do rozmiaru nie przekraczającego 3500 px (30 cm przy 300 dpi na wydruku). Zabieg ten poprawia wydajność programu i problem braku pamięci operacyjnej.
[+] Dodane formaty:
Polska - Certyfikat ADR 35x45 mm
Syria - Paszport 40x40 mm
Rumunia - Certyfikat ADR
Kambodża - Paszport 35x45 mm
Kambodża - Wiza 35x45 mm
Kambodża - Wiza (online) 700x900 px
Francja - Prawo jazdy 40x40mm
[+] Wsparcie dla Windows 8.1
[!] Usunięte drobne błędy
[!] Naprawiony błąd związany z niewyświetlaniem kart pamięci pod Windows XP
[+] Dodane formaty:
Polska - Elektroniczna Legitymacja Studencka 135x185 px (Uniwersytet Zielonogórski)
Niemcy - AOK Elektronische Gesundheitskarte 30x40 mm
Hiszpania - Wiza
[!] Zaktualizowane formaty:
RPA - Paszport
RPA - Wiza
RPA - Dowód osobisty
Wielka Brytania - Paszport
Hiszpania - Paszport
Hiszpania - Dowód osobisty
[-] Usunięte Formaty:
Polska - Elektroniczna Legitymacja Studencka 175x185 px
Polska - Elektroniczna Legitymacja Studencka 125x135 px
Polska - Nowy paszport
Polska - Nowy paszport dziecka
[!] Naprawiony błąd związany z obsługą plików "Tylko do odczytu" przez obserwowany folder i Wi-Fi Folder
[!] Naprawiony błąd związany z działania WiFi Folderu gdy program był zminimalizowany
[!] Naprawiony błąd związany z pojawiającym się komunikatem o niedostępności urządzenia: "\\Device\.... jest niedostępne"
[+] Dodane formaty:
Elektro. leg. stud. - 125x135 px @ 300 dpi
Elektro. leg. stud. - 175x185 px @ 300 dpi
Elektro. leg. stud. - 242x301 px @ 300 dpi
Elektro. leg. stud. - 800x1000 px @ 300 dpi
Legitymacja stud. - 37x52 mm
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach - 32x42 mm
Podanie o przyjęcie do BOR - 25x35 mm
Legitymacja BOR - 35x45 mm
Prawo wyk. zawodu pielęgniarki - 24x28 mm
Prawo wyk. zawodu pielęgniarki - 25x30 mm
Prawo wyk. zawodu pielęgniarki (dz.u. 2013) - 35x45 mm
Kazachstan - Wiza 35x45 mm
Chorwacja - Prawo jazdy 30x35 mm
Finlandia - Paszport dziecka (poniżej 11 lat) 36x47 mm
Fidżi - Paszport 35x45 mm
Papua-Nowa Gwinea - Paszport 35x45 mm
Arabia Saudyjska - Paszport 40x60 mm
Format dowolny - 15x24 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Finlandia - Paszport 36x47 mm
Malezja - Paszport 35x50 mm
Malezja - Wiza 35x50 mm
[+] Obsługa drukarki EPSON L800
[!] Obserwowany folder - szybsze ładowanie zdjęć, usunięte błędy
[!] Nagrywanie na CD/DVD - usunięty błąd związany ze zbyt szybką prędkością nagrywania, na których komputerach
[!] Usunięty błąd związany z podpinaniem grafiki w szablonie wydruku
[!] Usunięty błąd występujący przy zmianie drukarki przypisanej do szablonu wydruku
[!] Usunięty błąd związany z rozpoczęciem wyszukiwania formatu przy naciśnięciu klawisza na klawiaturze
[+] Dodany format: Polska - Pozostałe : Identyfikator (zd. elektroniczne) 2,5x3,5 cm @ 300 DPI
[!] Obserwowany folder - dodana współpraca z Nikon Camera Control Pro 2
[!] Obserwowany folder - dodana odporność na pliki wgrane z błędem.
[!] Usunięty błąd nieoczekiwanego zamknięcia programu jeśli w napędzie znajdowała się płyta z uszkodzonymi lub nieczytelnymi dla systemu Windows plikami (np. podkatalog z plikami dla Mac-a).
[!] Poprawiona ogólna stabilność programu
[+] Funkcja eksportu, nagrywania na CD/DVD oraz wysyłki e-mailem zdjęć w oryginalnym rozmiarze (nieskadrowanych)
[+] Opcja zamykania programu do paska zadań z błyskawicznym ponownym uruchomieniem
[+] Dodane formaty:
Kanada - Wiza (wniosek elekt.) 420x540 px
Białoruś - Paszport 40x50 mm
Polska - Nadanie obywatelstwa polskiego 35x45 mm
Australia - Wiza 35x45 mm
Ukraina - Paszport (dodatkowe zdjęcie) 100x150 mm
USA - Loteria wizowa 2015
Korea Południowa - Paszport 35x45 mm
Estonia - Dowód osobisty 40x50 mm
Malezja - Wiza 35x50 mm
Chile - Paszport 35x35 mm
[!] Zaktualizowane formaty:
Kanada - Dowód osobisty
Paszport polski (nowy) - dodany komunikat i znak wodny "Test" !
Australia - Paszport
Australia - Paszport dziecka (Poniżej 3 lat)
Ukraina - Paszport międzynarodowy
Ukraina - Paszport krajowy
Ukraina - Wiza
USA - Paszport
USA - Paszport (wniosek elekt.)
USA - Wiza (wniosek elekt.)
[!] Usunięte błędy i ważne zmiany:
Wprowadzone ograniczenie do pojedynczej instancji programu (nie można uruchomić podwójnie programu)
Naprawiony błąd sporadycznego uruchamiania się programu bez pokazania okna na ekranie
Zmiana formy wykrywania napędów - zapobieganie zablokowaniu programu przy problemach z odczytem napędu CD/DVD
Naprawiony komunikat o kolejnej czynności po nagraniu płyty CD/DVD
Naprawiona funkcja zgłaszania sugestii z poziomu programu
[!] Obsługa druku Borderless (bez ramki, na całej powierzchni kartki) dla drukarek Canon SELPHY
[+] Zmiany sortowania zdjęć przy ładowaniu. Najnowsze zdjęcia są aktualnie pierwszymi na liście.
[+] Usprawnienia w oknie edycji układów kartki:
Ręczna zmiana rozmiaru kartki
Obsługa klawiszy kierunkowych do przesuwania kontenerów
[+] W oknie wydruku dodana możliwość włączenia i wyłączenia marginesów na cięcie
[!] Zabezpieczenie przypadku włączenia profilu ICC bez wybrania pliku z profilem
[!] Naprawiony błąd braku dostępu do pliku, jeśli wykonało się kalibrację drukarki z podniesionymi uprawnieniami administratora
[!] Wprowadzony komunikat informujący, że karta zawierająca plik została wyciągnięta
[!] Naprawiony błąd zakrywania systemowego paska zadań
[!] Naprawiony błąd wysyłania zdjęć na e-mail jeśli w złącznikach występują polskie litery
[+] DOKUMENTY PRO 6

Nowy format zdjęcia do paszportu polskiego
System automatycznej detekcji twarzy i cech biometrycznych drugiej generacji
Super szybkie otwieranie plików z kart pamięci
Pełnoekranowy podgląd zdjęć
Kalibracja drukarek (manualna i ICC)
Nowoczesny interfejs z ciemnym i jasnym motywem
Wysyłanie zdjęć na e-mail
Więcej o nowościach w Pro 6 »

[!] Aktualizacja formatu 'Prawo Jazdy' (zgodnie z wchodzącym w życie rozporządzeniem ministra transportu z dnia 31 lipca 2012 r.)
[!] Usprawnienie wykrywania twarzy i ustalania kadru dla prawa jazdy
[+] Dodany format: Zjednoczone Emiraty Arabskie - Wiza 35x45, 300 dpi
[+] Dodany przycisk "Minus" (do zmniejszenia ilości wydruków w oknie układu zdjęć na kartce)
[+] Przygotowanie do nadchodzącej wersji Dokumenty Pro 6
[+] Dodane formaty:
Uprawnienia geodeta/kartograf 36x45 mm
Wietnam - Wiza 40x60 mm
Estonia - Paszport 40x60 mm
Estonia - Paszport dziecka 40x60 mm
Indie - OCI 51x51 mm (2x2")
Niemcy - AOK elektronische Gesundheitskarte (eGK) 35x45 mm
Niemcy - AOK elektronische Gesundheitskarte (eGK) 135x172 px
[+] Nowe piktogramy formatów
[+] Rozszerzona kompatybilność z systemem Window 8
[!] Naprawiony błąd związany z utratą ustawień ulubionych formatów podczas aktualizacji programu
[+] Wsparcie dla nadchodzących systemów: Windows 8 i Windows Server 8
[+] Dodane formaty:
Polska - Karta EURO26 20x30 mm
Polska - Karta kierowcy (na wprost) 35x45 mm
Polska - Karta kierowcy (lewy półprofil) 35x45 mm
Chiny - Paszport 33x38 mm
Wielka Brytania - Wiza 35x45 mm
Indie - Wiza Online 600x600 px
[-] Usunięte przestarzałe formaty:
Białoruś - Paszport 30x40 mm
Białoruś - Paszport 40x50 mm
Białoruś - Wiza 30x40 mm
Białoruś - Wiza 40x50 mm
[!] Naprawiony błąd ustawiania "Ulubionych" formatów należących do grupy
[!] Naprawiony błąd w oknie nagrywania CD
[!] Ograniczenie nazwy nośnika do maks. 16 znaków (standard CD)
[+] Nowy system automatycznych aktualizacji
[+] Dodane formaty:
Izrael - Paszport 35x34 mm
Izrael - Paszport 40x45 mm
Oman - Paszport 40x60 mm
Oman - Visa 40x60 mm
[!] Usunięty błąd związany z wydrukiem zdjęcia "Służba więzienna 25x32 mm"
[!] Usunięty błąd w systemie automatycznych aktualizacji (problem braku przycisku "Pobierz")
[+] Dodane formaty:
Polska - Służba więzienna 25x32 mm
Polska - Służba więzienna 1355x1650 px
[+] Możliwość zdalnej pomocy technicznej poprzez połączenie z komputerem klienta
[!] Poprawione drobne błędy
[+] Dodane formaty:
Polska - Elektr. legit. stud. 232x291px 300 dpi
Białoruś - Paszport 35x45 mm
Białoruś - Paszport 40x50 mm
Białoruś - Wiza 35x45 mm
Białoruś - Wiza 40x50 mm
Bangladesz - Paszport 40x50 mm
Bangladesz - Wiza 37x37 mm
Bangladesz - Wiza 35x45 mm
Wietnam - Wiza 35x45 mm
Albania - Paszport 40x50 mm
Grecja - Prawo Jazdy 40x60 mm
Czechy - Elektr. Dowód Osobisty 614x803 px
[!] Aktualizacja formatów:
USA - Paszport
USA - Wiza
Czechy - Dowód Osobisty
Polska - Pozostałe - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A
[!] Usunięto błąd związany z przypadkami niewykrywania klucza sprzętowego z licencją
[!] Usunięte inne drobne błędy
[+] Obsługa przenośnych licencji z kluczem sprzętowym
[+] Istotne zmiany w obsłudze paszportu holenderskiego
[+] Możliwość ręcznego obrotu zdjęcia w przypadku nie zadziałania systemu automatycznego wykrycia twarzy
[!] Usunięty błąd związany z konfigurowaniem nowych drukarek
[!] Usunięty błąd związany z przywracaniem domyślnych ustawień drukarek
[!] Usunięty błąd związany z nieoczekiwanym zamknięciem aplikacji w przypadku wystąpienia błędu w programie
[!] Naprawiony błąd utraty ustawień listy formatów występujący po aktualizacji programu.
[!] Poprawione wykrywanie krawędzi twarzy i uszu dla holenderskich formatów.
[+] Dodany format: Litwa - Paszport
[+] Dodany format: Litwa - Paszport dziecka
[!] Istotne zmiany w: Holandia - Paszport
[!] Istotne zmiany w: Holandia - Paszport dziecka
[+] Drobne usprawnienia w wymiarowaniu twarzy
[!] Usunięte drobne błędy
[+] Dodane formaty:
Legitymacja strażaka
Arabi Saudyjskiej - Wiza
Malezja - Paszport
Ukraina - Paszport wewnętrzny
Ukraina - Paszport międzynarodowy
Format dodatkowy 50x70 mm
[+] Możliwość ustanowienia hasła dostępu do ustawień programu
[+] Funkcja kopii zapasowej ustawień i układów zdjęć na kartce
[+] Konfiguracja domyślnych ustawień nagrywania płyt CD
[+] Tryb uproszczony nagrywania płyt CD
[+] Przycisk do szybkiego włączania eksportu do pliku
[!] Naprawiony błąd wyboru domyślnego dokumentu
[!] Aktualizacja kanału komunikacyjnego w funkcji zgłaszania nowego formatu i funkcji wysyłania wiadomości
[+] Dodane formaty:
Karta 'Migawka MPK' - Łódź 25x30 mm
Karta 'Migawka MPK' - Łódź 500x600 px - wnioski elektroniczne
[!] Zabezpieczenie przed błędami pojawiającymi w przypadku braku dostępu do drukarki
[!] Poprawki zwiększające szybkość pracy programu, na niektórych komputerach
[!] Usunięty błąd klawiszy skrótów w oknie retuszu
[+] Nowe okno wyboru formatów (w pełni konfigurowalne):
zobacz prezentację
[+] Dostosowanie programu do ekranów dodytkowych i ułatwienia dla pracy myszką
[+] Dodany format: Indie - Paszport 40x40
[+] Dodany format: Wietnam - Paszport 40x60
[!] Usunięte zauważone błędy
[+] Dodany format: USA Loteria Wizowa 2013
[!] Poprawione drobne błędy
[+] Dodatkowe parametry do kontroli automatycznego obrotu zdjęć
[!] Uaktualnienie formatu: FR Paszport
[+] Dodany format: FR Paszport Dziecka
[+] Dodany format: PL Legitymacja Studencka 35x45 mm
[+] Opcje automatycznego obrotu zdjęć ze starszych aparatów fotograficznych (bez czujnika położenia)
[+] Uwzględnianie marginesu na cięcie w zdjęciach dodatkowych
[!] Wiele drobnych usprawnień wewnętrznych
[!] Poprawione zauważone błędy
[+] Dodany format: Hong Kong - Passport
[!] Aktualizacja zgodności z Framework .NET 4.0
[+] Dodany format: Karta pobytu (nowa)
[+] Wbudowany retusz: Zapamiętywanie ostatnio używanego narzędzia
[!] Usunięty błąd koloru tła kartki na wydruku
[+] Dodane formaty:
Leg. emeryta/rencisty wojskowego
Karta pobytu (stara)
Elektr. Leg. studencka 114x144
Karta rowerowa
Wiza Schengen
Paszport turecki 45x60
Paszport turecki 50x50
Paszport turecki 50x60
Passport indyjski 50x50
Visa indyjska 35x45
Visa tajlandzka 40x60
Pozwolenie na pracę w tajlandi 40x60
Ankieta bezpieczeństwa osobowego
[+] Możliwość dodania stałej grafiki na wydruku (np. logo zakładu)
[+] Obsługa słów specjalnych w drukowanym tekście (np. nazwisko klienta)
[+] Poprawione wskazywanie zewnętrznego programu do retuszu i funkcja powrotu do retuszu wbudowanego
[+] Obsługa słów specjalnych w drukowanym tekście (np. nazwisko klienta)
[-] W związku ze zmianami na szczebulu rządowym usunięto format PL Nowy Dowód
[!] Usunięte zauważone błędy
[+] Nowy format: Wiza chińska
[+] Nowy format: Karta Miejska - Warszawa
[+] W oknie retuszu obszar pomocy przedstawiający wszystkie skróty klawiszowe.
[!] Usunięty błąd w pracy z 16-bitowymi plikami TIFF
[!] Usunięty błąd z ustawieniami (widoczność, kolor, grubość) ramki w okół zdjęcia
[!] Usunięty błąd złego wyświetlania strony "Akademia Dokumenty Pro 5" na systemach 64-bitowych
[!] Usunięty błąd sporadycznego przełączania się w tryb DEMO bez wyraźnej przyczyny
[+] Rozszerzenie listy skrótów klawiszowych w funkcji retuszu o:
0..9 - ustawienie krycia pędzla
Ctrl + "+" - powięszenie
Ctrl + "-" - pomniejszenie
Ctrl + 0 - Powiększenie do rozmiaru okna
Ctrl + 1 - Powiększenie 100%
Shift + [ - zmniejszenie twardości narzędzia
Shift + ] - zwiększenie twardości narzędzia
[+] Wprowadzono informację na temat DPI dla papierów definiowanych dla minilaba
[+] Dodano możliwość zdefiniowania nowego układu bezpośrednio w oknie drukowania
[+] Dodano nowe układy: 4x 35x45 oraz 4x 35x45 + Dodatkowy
Premiera wersji Pro 5
Ostatnia dostępna wersja programu Dokumenty Pro 4
Ostatnia dostępna wersja programu Dokumenty 2008
Ostatnia dostępna wersja programu Dokumenty 2007
DryLab System
DryLab System
[PL]
[+] Dodano obsługę drukarki DNP DS820
[EN]
[+] Added support for DNP DS820 printer
[PL]
[+] Dodano obsługę DryLab - umożliwia podział zlecenia na maksymalnie 4 drukarki tego samego modelu
[EN]
[+] DryLab support has been added - allows you to divide an order into up to 4 printers of the same model
[PL]
[+] Wprowadzono nową metodę aktywacji wtyczki I2E (zaawansowane korekcje kolorystyczne od Colour Science) w DryLab System 6.
UWAGA! Użytkowników DryLab System 6, którzy zakupili wtyczkę I2E dla DryLab System 6 prosimy o kontakt celem ponownej aktywacji wtyczki: pomoc@pixel-tech.pl
[EN]
[+] Introduced a new activation method for the I2E plugin (advanced color corrections by Color Science) in DryLab System 6.
ATTENTION! DryLab System 6 users who have purchased the I2E plugin to it are kindly asked to contact our support to reactivate the plugin: support@pixel-tech.eu
[PL]
[+] Dodano opcję dotyczącą panelu korekcji: "Panel zawsze widoczny"
[+] Dodano opcję szybkich korekcji, umożliwiającą przełączanie się między trybami za pomocą znaku „*” na klawiaturze
[+] Dodano możliwość kopiowania korekcji kolorystycznych ze zdjęć za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C
[+] Dodano nowe oznaczenia dla mediów 102 Silk i 102 Luster dla drukarki Fujifilm Frontier DE100
[+] Dodano informację o identyfikatorze na pasku zleceń
[+] Dodano opcję umożliwiającą automatyczną pauzę drukowania podczas zmiany aktualnych mediów w PrintProcessor
[+] Dodano możliwość ustawienia liczby kopii w trybie ręcznym (przy połączeniu DryLab System z Mobile Photo Kiosk)
[+] Dodano zabezpieczenie w programie PrintProcessor chroniące przed możliwością wprowadzenia specjalnych znaków podczas tworzenia nowego formatu
[+] Zaktualizowano tłumaczenia
[-] Usunięto funkcję kalibracji monitora
[-] Usunięto w PrintMaker tryb automatyczny dla zleceń przyjmowanych z Mobile Photo Kiosk
[!] Naprawiono błąd związany z brakiem odświeżania się paska zleceń po zmianie formatu na inny
[!] Naprawiono inne drobne błędy
[EN]
[+] Added an option regarding the correction panel: "Panel always visible"
[+] Added a quick corrections option that allows you to switch between modes with the "*" sign on the keyboard
[+] Added a possibility to copy color corrections from photos with the Ctrl+C keyboard shortcut
[+] Added 102 Silk and 102 Luster media for Fujifilm Frontier DE100 printer
[+] Added information about an identifier on the order bar
[+] Added an option to pause printing automatically when changing a current media in PrintProcessor
[+] Added a possibility to set number of copies in a manual mode (when connecting DryLab System with Mobile Photo Kiosk)
[+] Added a security in PrintProcessor to prevent a possibility of entering special characters when creating a new format
[+] Updated translations
[-] Removed a onitor calibration function
[-] Removed an automatic mode for orders received from Mobile Photo Kiosk
[!] Fixed a bug connected to not refreshing the order bar after changing to another format
[!] Fixed other minor bugs
[PL]
[+] Wprowadzono dwa nowe języki: Francuski i Holenderski
[!] Poprawka dekodowania papieru dla Epson SL-D800 - sterownik w wersji 1.1
[EN]
[+] Support for two new languages: French and Dutch
[!] Improved paper decoding for Epson SL-D800 - 1.1 drivers version
[PL]
[!] Naprawiono błąd związany z wyciekiem pamięci
[!] Naprawiono problem nietrzymania kadru podczas drukowania w przypadku narzucania kwadratowego kadru na prostokątny plik źródłowy
[!] Naprawiono inne drobne błędy
[EN]
[!] The memory leak error has been fixed
[!] Fixed a problem where a crop was changed when printing (after imposing a square crop on a rectangular source file)
[!] Other minor bugs have been fixed
[PL]
[+] Zmniejszono skok paska przewijania, aby zwiększyć precyzję przeglądania zdjęć
[+] Dodano kontrolę znaków identyfikatora zlecenia w przypadku wkopiowywania go w pole edycyjne
[!] Naprawiono błąd drukowania Indeksu w formacie innym niż 10x15
[!] Naprawiono błąd wyświetlania w PrintProcessor statusów drugiej drukarki Epson D800
[!] Naprawiono błąd drukowania zdjęć w skali szarości (gray gamma)
[!] Naprawiono niepoprawne narzucanie korekty gęstości w oknie medium w konfiguracji PrintProcessor (ręczna kalibracja)
[!] Poprawiono opis tuszy dla drukarek Epson
[!] Poprawiono opisy skrótów klawiszowych
[!] Zablokowano mechanizm samoczynnego przeskakiwania kursora przy wyborze drukarka-media-format
[!] Poprawiono wyświetlanie się barw kanałów kolorystycznych na ekranie (skróty Q,W,E)
[!] Naprawiono błąd, który występował podczas usuwania zdjęć ze zlecenia (index list out of bounds)
[!] Naprawiono błąd związany z niepoprawnym nadawaniem nazw dla zdjęć typu Indeks
[!] Przywrócono oznaczenie (wyszarzenie) ostatnio przeglądanej pozycji w archiwum
[!] Zablokowano automatyczne przewijanie się listy do samej góry podczas przeglądania archiwum
[!] Naprawiono błąd "File corrupted" związany z błędnym profilem kolorów (jeśli nazwa podana w profilu zawierała więcej niż 255 znaków powodowało to błąd zapisu profilu w programie)
[EN]
[+] A scroll bar stroke value has been reduced to increase a precision of photo browsing
[+] Added control of characters in an order identifier when copying it into the Identifier field
[!] Fixed index printing error in a format other than 10x15
[!] Fixed error displaying status of a second Epson D800 printer in the PrintProcessor
[!] Fixed photo printing error in gray scale (gray gamma)
[!] Fixed incorrect imposition of density correction in media window in PrintProcessor configuration (manual calibration)
[!] Description of ink for Epson printers has been improved
[!] Improved descriptions of keyboard shortcuts
[!] Locked automatic cursor skipping mechanism when choosing printer-media-format
[!] Improved colors of color channels displaying on the screen (shortcuts Q, W, E)
[!] Fixed error related to removing photos from the order (index list out of bounds)
[!] Fixed error related to incorrect naming of index type pictures
[!] Restored designation (graying out) of the last viewed item in the archive
[!] Locked automatic scrolling of the list to the top when viewing the archive
[!] Fixed "File corrupted" error related to a wrong color profile (if a name given in a profile contained more than 255 characters, this caused an error while saving the profile in the software)
[PL]
[+] Dodano obsługę drukarki Epson SL-D800
[+] Dodano obsługę drukarki DNP DS620
[EN]
[+] Support for the Epson SL-D800 printer has been added
[+] Support for the DNP DS620 printer has been added
[+] Dodano obsługę drukarki Fujifilm Frontier DE100
[+] Dodano skrót klawiszowy do przełączenia trybów pracy ALT+M
[+] Dodano komunikat błędu podsumowujący niewysłane pliki
[+] Dodano ostrzeżenie o wielkości plików z możliwością wyłączenia tej kontroli w konfiguracji Print Maker
[+] Dodano opcję drukowania daty w skróconej formie (opcja włączana ręcznie w konfiguracji Print Maker)
[+] Dodano możliwość ignorowania komunikatów z drukarek pochodzących z plików log dla DX100, SL-D700 i DE100
[+] Dodano znacznik końca zlecenia dla drukarek plikowych (opcja włączana ręcznie w konfiguracji Print Processor)
[!] Naprawiono błąd niewyświetlania się listy Archiwum bezpośrednio po uruchomieniu programu
[!]Poprawiono ostrzeżenie o próbie wczytania zbyt dużej ilości plików do przetworzenia (Print Maker)
[!] Naprawiono błąd długiej nazwy komputera
[!] Naprawiono wyświetlanie sumarycznej liczby zdjęć w zamówieniu z poziomu funkcji HotFolder
[!] Naprawiono możliwość usuwania zlecenia z poziomu funkcji HotFolder
[!] Naprawiono możliwość wprowadzenia obrazka referencyjnego dla wtyczki i2e
[EN]
[+] Support for the Fujifilm Frontier DE100 printer has been added
[+] Added a keyboard shortcut ALT+M to switch between operating modes
[+] Added an error message summarizing unsent files
[+] Added a warning about files size with an option of disabling this control in the Print Maker configuration
[+] Added a short date printing option (enabled manually in the Print Maker configuration)
[+] Added a possibility to ingore printer messages coming from log files (available for DX100, SL-D700 and DE100 printers)
[+] Added an end marker of an order in case of using a File Printer (option enabled manually in the Print Processor configuration)
[!] Fixed a bug where an Archive list did not appear immediately after starting the Print Maker software
[!] Improved a warning about trying to load too many files to be processed (Print Maker)
[!] Fixed a bug related to a too long computer name
[!] Fixed a bug related to incorrect displaying of a total number of photos in an order (in case of the HotFolder feature)
[!] Fixed a bug related to the [Delete] button in the HotFolder feature
[!] Fixed a bug related to a possibility of entering a reference image for the i2e plugin
[+] Zwiększono nawet o 50% prędkość wysyłania zlecenia - aktualnie zlecenie drukowane jest już po otrzymaniu pierwszego zdjęcia
[+] Wprowadzono możliwość zadruku zdefiniowanej części kartki np. 10x10 na formacie 10x15
[+] Wprowadzono możliwość ustawienia własnej liczby miniaturek na indeksie
[+] Zmieniono formę wyświetlania formatów w programie PrintMaker: drukarka/media/format
[+] Dodano możliwość samodzielnego sortowania drukarek/mediów/formatów poprzez przeciąganie ich na liście
[+] Dodano zabezpieczenie przed ładowaniem uszkodzonej konfiguracji w PrintProcessor
[+] Wprowadzono możliwość kopiowania konfiguracji dla drukarek tego samego typu
[+] Dodano opcję automatycznego startu pracy PrintProcessor po jego uruchomieniu
[+] Aktualizacja tłumaczeń
[!] Naprawiono błąd przycinania wydruku indeksu
[!] Naprawiono błąd drukowania źródłowych plików czarno-białych
[!] Naprawiono otwieranie formatów .psd
[!] Naprawiono funkcję Ekspres
[!] Naprawiono błąd drukowania indeksu z narzuconą automatyczną korekcją
[!] Naprawiono błąd drukowania zdjęć z wykorzystaniem automatyki i2e
[!] Naprawiono błąd długiej nazwy pliku
[!] Naprawiono błąd drukowania zdjęć z polskimi znakami w nazwie
[!] Naprawiono przenoszenie z MPK ilości kopii drukowanych zdjęć
[!] Naprawiono błąd drukowania po sieci
[!] Naprawiono błąd dzielenia przez zero w przypadku braku możliwości załadowania miniatury
[EN]
[+] Increased a speed of sending orders by up to 50% - currently an order is printed just after receiving a first photo
[+] Introduced a possibility of printing on a defined part of the page only, e.g. printing a 10x10 photo on a 10x15 format
[+] Introduced an ability to set your own number of thumbnails on an index
[+] Changed the way of displaying formats in PrintMaker: printer/media/format
[+] Added an ability of sorting printers/media/formats by dragging them on the list
[+] Added a protection against loading a damaged configuration in PrintProcessor
[+] Introduced a possibility of copying a printer configuration (between printers of the same type)
[+] Added an option of automatic start of PrintProcessor work just after its launch
[+] Updated translations
[!] Fixed a bug regarding index trimming
[!] Fixed a bug regarding printing black and white source files
[!] Opening of .psd formats has been fixed
[!] The Express function has been fixed
[!] Fixed a bug related to printingof an index with an imposed automatic correction
[!] Fixed a bug related to printing photos using the i2e plugin
[!] Fixed a bug related to a long file name
[!] Fixed a bug related to printing a photo with a Polish character in a file name
[!] Transfering an information from MPK about a number of copies of printed photos has been fixed
[!] Fixed a bug related to printing over the network
[!] Fixed a bug related to a zero division in case a thumbnail can't be loaded
[EN]
[+] Added the possibility to create your own media/paper for Fuji DX100 and Epson SL-D700 printers
[+] Added the possibility to set manually the currently loaded paper for Fuji DX100 and Epson SL-D700 printers. The automatic mode is still available.
[+] Added manual color corrections for each medium/paper with the option of switching them on/off
[+] Added the possibility to view the list of pending orders in the PrintProcessor software as well as the possibility of opening individual directories directly from this list (by double clicking on the item).
[!] Fixed bug related to sending orders from external graphic stations.
[!] Fixed bug related to a white font in the folder definition window in the PrintMaker software.
[!] Fixed bug related to a deactivation of a license in case of using USB dongle key.
[!] Fixed bug related to an incorrect format name (containing a white character at the end).
[PL]
[+] Dodanie możliwości utworzenia własnego papieru dla drukarek Fuji DX100 oraz Epson SL-D700.
[+] Dodanie możliwości ręcznego wskazania aktualnie załadowanego papieru dla drukarek Fuji DX100 oraz Epson SL-D700. Tryb automatyczny jest nadal dostępny.
[+] Dodanie ręcznych korekcji kolorystycznych dla każdego medium z możliwością ich włączenia i wyłączenia.
[+] Wprowadzenie możliwości przeglądania listy oczekujących zleceń z poziomu PrintProcessor'a z możliwością otwarcia poszczególnych katalogów bezpośrednio z listy (podwójne kliknięcie na pozycji).
[!] Poprawienie błędu wysyłania zleceń z zewnętrznych stacji graficznych.
[!] Poprawienie błędu białej czcionki w oknie definicji folderu w programie PrintMaker.
[!] Zabezpieczanie dezaktywacji licencji na kluczu USB.
[!] Zabezpieczenie błędnego podania nazwy formatu (zawierającej znak biały na końcu).
[PL]
[+] Dodano obsługę drukarek podłączonych sieciowo
[!] Poprawiono błąd wysłania pliku zawierającego znak '&' w nazwie
[EN]
[+] Added support for shared printers
[!] Fixed bug that was occur If sent a file with '&' in the name
[!] Poprawiono błąd wycieku pamięci w programie PrintMaker
[+] Dodano profil domyślny
[+] Wprowadzono opcję kalibracji pozycji wydruku
[+] Wprowadzono nowy system wysyłania zleceń wyposażony dodatkowo w raportowanie ewentualnych błędów z możliwością ręcznego przeniesienia plików do druku
[!] Poprawiono błąd z drukowaniem więcej niż jednej kopii zdjęć.
Kompletnie nowa odsłona programu DryLab System
[!] Aktualizacja procesu aktywacji i2e
[!] Poprawiona funkcja HotFolder
[!] Poprawione inne drobne błędy
[+] Dodanie opcji szybkich korekcji dostępnych z poziomu klawiatury numerycznej. Odpowiednio klawisze:
1,2,3 - gamma (plus, zero, minus)
4,5,6 - kontrast (plus, zero, minus)
7,8,9 - nasycenie (plus, zero, minus)
[+] Wprowadzenie obsługi rozdzielczości asymetrycznej np. 300x600, 720x1440 itp
[+] Wprowadzenie Daty z EXIF na zdjęciach
[+] Wyłączenie zerowania się ilości w katalogu archiwum (pozostają ilości które zostały wysłane)
[!] Naprawienie błędu drukowania formatu A4 w wersji Printer
[!] Naprawienie błędu definicji grupy w wersji Printer+
[+] Zmiana podejścia do definicji formatów i drukarek:
Definicja drukarki w programie odpowiada fizycznej drukarce zainstalowanej w systemie
Podczas definicji formatu zapisywane są indywidualne ustawienia drukarki.
[+] Optymalizacja przetwarzania zdjęć dla drukarek InkJet
[+] Wprowadzono możliwość drukowania kartki podsumowującej zlecenie (jako separator zlecenia)
[+] Definicja DryLab-a została przeniesiona na poziom konfiguracji programu, oraz ograniczona do drukarek tego samego typu.
[+] Wprowadzenie procesora wydruku w wersji 2 z całkowicie nowymi algorytmami drukującymi
[+] Przeniesienie ustawień ICC do każdego formatu indywidualnie
[+] nowy interfejs graficzny
[+] Wprowadzenie możliwości grupowania formatów. Dzięki tej funkcji można drukować różne formaty na tych samych mediach
Event Print
Event Print
[PL]
[!] Naprawiono problem drukowania białych kartek w przypadku stosowania ręcznych korekcji w ustawieniach
[EN]
[!] A problem of printing white pages in case of using manual corrections in the settings has been fixed
[PL]
[+] Dodano opcję podziału zamówień między kilka drukarek
[+] Dodano możliwość wydrukowania numeru zamówienia na zdjęciu
[EN]
[+] The option to divide orders between several printers has been added
[+] Possibility of printing an order number on a photo has been added
[PL]
[+] Aktualizacja tłumaczenia na język francuski
[!] Poprawienie drobnych błędów
[EN]
[+] Updated French translation
[!] Fixed minor errors
[PL]
[+] Wprowadzenie obsługi Android 9
[+] Zmiana sposobu ładowania zdjęć w aplikacjach mobilnych – wielokrotne zwiększenie prędkości ładowania zdjęć z galerii
[+] Wprowadzenie ładowania zdjęć przeniesionych do chmury w ramach optymalizacji zajętego miejsca na iOS
[+] Wprowadzenie korekcji kolorystycznych możliwych do narzucenia z poziomu Event Print Server
[+] Wprowadzenie możliwości zdefiniowania drukowania dodatkowych kopii zdjęć poza limitem
[+] Wprowadzenie informacji o wymaganej rozdzielczości dla ramek w zależności od wybranego formatu
[+] Zabezpieczenie przed konfiguracją w przypadku, gdy w systemie nie istnieje żadna drukarka
[!] Naprawienie błędu braku możliwości zmiany katalogu, do którego przesyłane są zdjęcia z urządzeń mobilnych
[!] Naprawienie błędu drukowania zdjęć wkopiowywanych bezpośrednio do katalogu Camera WiFi z poziomu systemu operacyjnego
[EN]
[+] Introduced Android 9 support
[+] Changed the way images are loaded in mobile app - multiple increased speed of loading photos from a gallery
[+] Introduced loading photos transferred to the cloud as a part of optimizing a used space for iOS
[+] Introduced color corrections that can be imposed directly from Event Print Server
[+] Introduced an ability to define printing of additional copies of photos outside a set limit
[+] Introduced information about a required resolution of a frame depend on a selected format
[+] Introduced a protection against a configuration when there is no printer in the operating system
[!] Fixed a bug related to an inability to change a directory to which images from mobile devices are sent
[!] Fixed a bug related to printing photos, which are copied into a Camera WiFi directory directly from a level of the operating system
[PL]
[!] Poprawienie błędu drukowania pionowych zdjęć w Trybie fotografa
[EN]
[!] Fixed bug related to printing vertical photos in the Photographer mode
[PL]
Wsparcie dla iOS 12
[EN]
Support for iOS 12
[PL]
[!] Poprawienie błędu sporadycznego drukowania białych kartek
[EN]
[!] Fixed bug related to occasionally printing white photos
[PL]
[+] Wprowadzenie obsługi Android 8
[+] Wprowadzenie obsługi iOS 11
[+] Wprowadzenie możliwości zmiany waluty
[EN]
[+] Support for Android 8
[+] Support for iOS 11
[+] Added ability to change the currency symbol
[!] Poprawienie błędu współpracy z niektórymi telefonami opartymi o system Android 7.0
[PL]
[+] Dodanie możliwości wyłączenia automatycznego drukowania zdjęć (wydruk następuje po wymuszeniu w programie)
[+] Dodanie możliwości dodrukowania zdjęć z aktywnego eventu
[+] Dodanie możliwości edycji kolejki wydruku (usunięcia z kolejki, zwiększenia/zmniejszenia ilości kopii)
[+] Wprowadzenie aktywacji programu. Uwaga! Z dniem aktywacji startuje roczny okres subskrypcyjny (Subskrypcja na aktualizacje i pomoc techniczną)
[+] Wprowadzenie wersji elektronicznej (bez Klucza Sprzętowego) - Uwaga! Wymaga dostępu do Internetu przynajmniej raz w miesiącu
[!] Usunięcie pomniejszych błędów oraz optymalizacja działania programu
[EN]
[+] Added ability to disable automatic photo printing - photos can be selected and printed manually.
[+] Added ability of manual re-printing photos from an active event (automatic or manual workflow).
[+] Added option allowing manual printing photos from event to pre-defined print templates (i.e. 8 x passport size photos for keyrings etc.).
[+] Wprowadzenie możliwości kontroli połączenia aplikacji mobilnych z serwerem (dla aplikacji mobilnych od wersji 1.2.1)
[!] Ułatwienie procesu logowania do sieci EventPrint z urządzeń iOS przy braku połączenia z Internetem
[+] Wprowadzenie możliwości usunięcia limitów dla indywidualnego urządzenia
[+] Przyspieszony start aplikacji
[+] Zmiana wyglądu okna podawania PIN-u
[+] Wprowadzone konto fotografa
[+] Wprowadzone dodatkowe wersje językowe (pl, en, de, it, fr, tr, hs)
[!] Poprawa mniejszych błędów wykrytych podczas pracy z programem