Regulamin

Regulamin i zasady sprzedaży
w sklepie internetowym www.pixel-tech.pl/sklep

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] – został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Określa on:
  warunki techniczne i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w Internecie pod adresem: https://www.pixel-tech.pl/sklep/;
  ► zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „www.pixel-tech.pl/sklep/” i wykonywania tych umów;
  ► prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta;
  ► zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.pixel-tech.pl/sklep/, zwany dalej [SKLEPEM], prowadzony jest przez: Pixel-Tech Spółka Jawna Pytowski i Kubarek [SPRZEDAWCA], z siedzibą przy ul. Laski 6A, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Wydział VIII Gospodarczy – KRS Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach) pod numerem KRS: 0000358467. Pixel-Tech Sp. J. zarejestrowana jest pod numerem REGON: 240352530 i NIP: 644-328-72-39. Kapitał zakładowy wynosi 300.000 PLN. Dane kontaktowe: e-mail kontakt@pixel-tech.pl, nr tel. 32 291 50 19. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep – zwanym dalej [KLIENTEM].
 4. Rzeczy będące przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem zwane są dalej [PRODUKTAMI].
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny https://www.pixel-tech.pl/sklep/, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

§ 2. Rodzaj i warunki oferowanych usług

 1. Rodzaj i zakres oferowanych usług.
  ► Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż Produktów, których oferta znajduje się na stronach internetowych Sklepu, wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie firmy. Produktami dostępnymi do sprzedaży jest Oprogramowanie, którego twórcą jest Pixel-Tech Sp. J. Pytowski i Kubarek.
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  ► Korzystanie z usług Sklepu wymaga dostępu do strony internetowej https://www.pixel-tech.pl/sklep/.
  ► Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 3. Ceny i informacje o artykułach

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) jako ceny netto (bez VAT) oraz ceny brutto (razem z podatkiem VAT).
 2. Do zamówienia należy doliczyć koszty wysyłki, które pokrywa Klient. Koszty wysyłki zostały przedstawione w § 5 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży, na formularzu zamówienia.
 4. Dane techniczne i opisy produktów są przygotowywane przez Sprzedawcę w sposób rzetelny i szczegółowy. Jeśli jednak Klient chciałby uzyskać dodatkowe informacje o Produktach (w razie, gdyby informacje na stronie Sklepu były dla niego niewystarczające) zostaną one mu udzielone drogą telefoniczną, w godzinach pracy Sprzedawcy (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

§ 4. Składanie i potwierdzanie zamówień

 1. Składanie zamówienia.
  ► Klient może złożyć zamówienie elektroniczne przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
  ► Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą „Formularza zamówienia” poprzedzonego koszykiem zakupów na stronie „Twój koszyk”.
  ► W formularzu zamówienia należy podać dane osobowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko, adres do faktury VAT i / lub adres, na jaki ma zostać dostarczony Produkt, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. W przypadku podmiotu gospodarczego dodatkowo należy podać nazwę firmy i NIP.
  ► W trakcie składania zamówienia należy wybrać preferowaną formę płatności i przesyłki.
  ► W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji zamówienia i podanych w nim danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub drogą e-mailową.
 2. Zawarcie Umowy.
  ► Wiążącą ceną zakupu dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Wiążące są również inne elementy oferty np. zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki, zgodnie z ich treścią czy opisem z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Potwierdzenie zamówienia.
  ► Powiadomienie elektroniczne o wpłynięciu zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy niezwłocznie drogą elektroniczną (na podany w zamówieniu adres e-mail). Zamówienie złożone w Sklepie poprzez WWW wymaga jego potwierdzenia przez Klienta. Potwierdzenie realizowane jest poprzez kliknięcie na odpowiedni link w wiadomości przesłanej na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 4. Zamówienia w Sklepie można również składać w następujący sposób:
  ► przez email: wysyłając na adres kontakt@pixel-tech.pl zamówienie zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. listę zamawianych towarów, dane do faktury, adres dostawy, oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
  ► telefonicznie: dzwoniąc pod numer 32 291 50 19.

§ 5. Czas realizacji zamówienia i koszty dostawy

 1. Czas realizacji zamówienia = okres realizacji zamówienia w Sklepie (licząc od momentu jego potwierdzenia przez Klienta – § 4 pkt. 3 Regulaminu) + czas dostarczenia gotowej przesyłki do Klienta przez spedytora. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia Produktu i wynosi od 3 do 7 dni roboczych.
 2. W przypadku, gdy zamówienie nie wymaga weryfikacji (złożenie zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail), czas realizacji jest liczony od momentu złożenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia należności na konto firmy Pixel-Tech.
 3. Zamówiony Produkt dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata w ciągu 1 do 2 dni roboczych po nadaniu Produktu. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy kurierskiej:
  Przesyłka kurierska – płatność przelewem Przesyłka kurierska – płatność przy odbiorze
  19.00 PLN z VAT 27.00 PLN z VAT

§ 6. Formy płatności

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczania przesyłki.
 2. Za zakupy w Sklepie Internetowym można zapłacić przelewem – na numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  Pixel-Tech Sp.J.
  ul. Laski 6A
  41-303 Dąbrowa Górnicza
  BRE Bank (mBank): 38 1140 2004 0000 3202 4209 2666
 3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić przy odbiorze towaru w biurze firmy, przy ul. Laski 6A (przyjmowana wyłącznie płatność gotówką).
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

§ 7. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Na podstawie art. 7 „Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów” oraz „Ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia umowy, należy odesłać produkt.
 2. Zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy można dokonać przesyłając stosowne pismo poprzez e-mail (kontakt@pixel-tech.pl), przesyłając pismo za pośrednictwem Poczty Polskiej czy Kuriera lub w inny dogodny dla Klienta sposób.
 3. Produkt zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sprzedającego.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać stosowne dane personalne klienta (imię i nazwisko, adres) oraz być podpisane przez Klienta. Ponadto należy wskazać, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za Produkt należność: przez przelew na konto bankowe (podając numer konta i dane właściciela rachunku), albo przez przekaz pocztowy na podany adres.
 5. Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.

§ 8. Zwroty i reklamacje

 1. Oprogramowanie podlega licencji, a nie sprzedaży. Warunki użytkowania, zwrotów i reklamacji regulowane są Umową licencji odrębną dla każdego z programów z osobna.
 2. Umowa licencji wyświetlana jest użytkownikowi oprogramowania w momencie instalacji oprogramowania. Można się z nią zapoznać przed zakupem, instalując wersję demonstracyjną oprogramowania. Wersje demonstracyjne dostępne są na stronie https://www.pixel-tech.pl dla każdego z programów z osobna.
 3. Zgodnie z Umową licencji oprogramowanie aktywowane (przy użyciu unikalnego numeru seryjnego lub klucza sprzętowego USB) nie podlega zwrotowi. Każdą funkcjonalność oprogramowania można sprawdzić przed jego zakupem, korzystając z wersji DEMO dostępnej na stronie https://www.pixel-tech.pl dla każdego z programów z osobna.

§ 9. Gwarancja

 1. Jeżeli do produktu dodana jest karta gwarancyjna producenta, zawiera ona listę autoryzowanych punktów serwisowych, gdzie może być serwisowany zakupiony produkt. Uszkodzony towar należy dostarczyć zgodnie z informacjami zamieszczonymi na takiej karcie. W razie pytań lub wątpliwości Klient może każdorazowo zwrócić się do Pixel-Tech.
 2. Jeżeli do Produktu nie dodano karty gwarancyjnej, szczegółowe informacje o gwarancji, rękojmi itp. udzielane są przez Pixel-Tech.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Pixel-Tech w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.